×

Μήνυμα

Debug output of Perfect Link with Article Images on Facebook
og:title - Technology Forum 2016 - 18 Μαΐου Θεσσαλονίκη.
og:type - article
og:url - https://www.supportbusiness.gr/entrepreneurship/general-entrepreneurship/301-supportbusiness-technology-forum-2016-18-maiou-thessaloniki?tmpl=component&print=1&layout=default
og:site_name - Supportbusiness.gr - Υποστήριξη στην Επιχείρηση!
og:image - /plugins/content/bt_socialshare/assets/share.png

 

VNTechnologyForumNewThessalonikh

Στο σύγχρονο οικονομικό περιβάλλον, προκειμένου να είναι ανταγωνιστικοί οι φορείς της περιοχής μας είναι σημαντικό να παράγουν καινοτόμα προϊόντα. Στη διαδικασία της παραγωγής καινοτόμων προϊόντων είναι σημαντική η γνώση και ο συνδυασμός τεχνολογικών εργαλείων. Η γνώση αυτών των τεχνολογικών εργαλείων υπάρχει τόσο σε βιομηχανικούς φορείς (Εταιρίες πληροφορικής & Βιομηχανίες) όσο και σε Ερευνητικούς οργανισμούς (Πανεπιστήμια & Ερευνητικοί φορείς) και έτσι είναι σημαντική η συνεργασία μεταξύ των φορέων της περιοχής προκειμένου να αναπτυ- χθούν καινοτόμα και με διεθνή απήχηση προϊόντα. Επίσης πολλές μελέτες για την και- νοτομία προτείνουν πως πρέπει να υπάρχει συνεργασία με πολύπλευρες και διαθεματι- κές προσεγγίσεις (multidisciplinary) για την επίτευξη καινοτόμων λύσεων σε σύνθετα τεχνολογικά προβλήματα. Αυτή ακριβώς τη συνεργασία είναι που προσπαθεί να αναδείξει και όχι μόνο να επι- βραβεύσει το φετινό 3ο Technology Forum, πολλές δράσεις και sessions του οποίου είναι αφιερωμένα στις νέες συνεργασίες.

Για περαιτέρω πληροφορίες: http://technology-forum.eu/