Η Skywalker.gr Εργασία στην Ελλάδα, ξεκινώντας τον Μάιο του 1999 έως και σήμερα, υποστηρίζει δυναμικά τις ανάγκες της αγοράς εργασίας, παρέχοντας ολοκληρωμένη πρόσβαση και επικοινωνία μεταξύ αυτών που αναζητούν εργασία και των επιχειρήσεων που θέλουν να καλύψουν κενές θέσεις εργασίας.

Στις νέες οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες, φιλοδοξούμε να υποστηρίξουμε όποιον επιθυμεί, στην ανάγκη του για συμμετοχή, δημιουργία μιας νέας επιχείρησης ή διαχείριση μιας ήδη υφιστάμενης.

Στην πλατφόρμα του supportbusiness.gr συγκεντρώνουμε και μεταφέρουμε απλά και άμεσα, όλες τις πληροφορίες για:

• Το πώς μια αρχική ιδέα μπορεί να γίνει πράξη
• Υποστήριξη και Χρηματοδότηση
• Φορολογία και διαδικασίες ενάρξεως της δραστηριότητας
• Εύρεση και κατάρτιση Προσωπικού
• Προγράμματα ΕΣΠΑ και Επιδοτήσεις
• Επιμόρφωση και Πιστοποιητικά

Ευχόμαστε να συμβάλουμε στην προσπάθειά σας για αναζήτηση, προσωπική ανάπτυξη και δημιουργία.

Η ομάδα του supportbusiness.gr.