«Ξεκινώντας τη δική σου Επιχείρηση» Όλες οι Νομικές Μορφές Επιχειρήσεων

1.etairikes epixeirhseisΕργασία των: Ιωάννης Δ. Φαρσαρώτας,Ευάγγελος Θ. Σπάτουλας Οικονομολόγος – Νομικός – Συγγραφέας, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Πιστοποιημένος Εισηγητής Επιχειρήσεων Εισαγωγή Με ζητούμενο την πολυπόθητη ανάπτυξη στη χώρα μας, ανάπτυξη η οποία δεν διατάσσεται από την εκάστοτε κυβέρνηση και τις ιδεοληψίες της αλλά επιτυγχάνεται από αντικειμενικές προϋποθέσεις, όπως σαφή όρια δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, συνέχεια και συνέπεια του κράτους, επενδυτικά κίνητρα – κυρίως φορολογικά, προστασία των ξένων...

Περισσότερα...

Σύσταση νέας επιχείρησης.

openΣύσταση Νομικές απαιτήσεις Ο εμπορικός νόμος, ο νόμος περί Ανωνύμων Εταιρειών (ΑΕ) και ο νόμος περί Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ) καλύπτουν τους κανόνες για την ίδρυση μιας νέας εταιρείας στην Ελλάδα. Η πιο πρόσφατη νομοθετική ρύθμιση για την ίδρυση εταιρίας στην Ελλάδα είναι ο Νόμος υπ' αρ. 3853/2010," Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών και άλλες διατάξεις" που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 90Α 17.06.2010. ...

Περισσότερα...

Τι είναι η «Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση» (Κοιν.Σ.Επ.);

koinseplogoΗ Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση (Κοιν.Σ.Επ.), είναι ένας νέος φορέας της Κοινωνικής Οικονομίας (Ν.4019/2011). Στην ουσία είναι ένας είναι αστικός συνεταιρισμός κοινωνικού σκοπού με περιορισμένη ευθύνη των μελών του και διαθέτει εκ του νόμου την εμπορική ιδιότητα Η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση διοικείται ισότιμα από τα μέλη της και η λειτουργία της βασίζεται στην επιδίωξη συλλογικού οφέλους, ενώ το κέρδος της προκύπτει από δράσεις που εξυπηρετούν αποκλειστικά το κοινωνικό...

Περισσότερα...

Πληροφορίες για Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (ΙΚΕ).

ikeΗ ΙΚΕ έχει νομική προσωπικότητα και είναι εμπορική Με το δεύτερο μέρος (άρθρα 43-120) του Ν. 4072/2012 θεσπίσθηκε νέα εταιρική μορφή, η ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία (ΙΚΕ), η οποία έχει νομική προσωπικότητα και είναι εμπορική, ακόμη και αν ο σκοπός της δεν είναι εμπορική επιχείρηση. Στην ΙΚΕ απαγορεύεται η άσκηση επιχειρήσεως για την οποία έχει ορισθεί από τον νόμο αποκλειστικά άλλη εταιρική μορφή (άρθρο 1 § 1 Ν.4072/2012), όπως π.χ. οι τραπεζικές, ασφαλιστικές, αθλητικές, αμοιβαίων κεφαλαίων...

Περισσότερα...