start-upsΕταιρίες μεγαλοσχήμονες, επιχειρηματίες επίδοξοι εισπράκτορες δημοσίου χρήματος; Νέοι που ψάχνουν να διοριστούν στο δημόσιο με ρουσφέτι κάποιου «μπάρμπα στην Κορώνη»; Όλα αυτά αποτελούν παρελθόν.

Νέοι με καινούργιες ιδέες, απροβάριστες ακόμα στην αγορά, ιδέες που έχουν κυρίως ψηφιακή εφαρμογή, οι οποίοι στήνουν δειλά δειλά καινούργιες επιχειρήσεις, βασισμένες κυρίως σε καινοτόμες ιδέες. Αυτές είναι οι startupcompanies ή απλά startup. Αυτό αποτελεί την πραγματικότητα των τελευταίων ετών.

Όμως, οι νέοι επιχειρηματίες καλούνται να αντιμετωπίσουν σημαντικά προβλήματα και να ξεπεράσουν ίδιας μεγάλης σημασίας εμπόδια. Το κυριότερο πρόβλημα που έχουν να επιλύσουν είναι το “από πού να ξεκινήσουν”.

Ας αναφερθούμε λοιπόν στα προβλήματα αυτά και μάλιστα με μια προσέγγιση ιεραρχική, με την σειρά που πρέπει να τα επιλύσουν. Αυτά είναι:

Α) η εξεύρεση των απαιτουμένων, για την επιχειρηματική τους δραστηριότητα, κεφαλαίων.

Η χρηματοδότηση γίνεται πλέον από ιδιώτες. Οι νέοι επίδοξοι επιχειρηματίες πρέπει να πείσουν τον χρηματοδότη. Για να το πετύχουν, πρέπει να κάνουν μια σειρά από βήματα ξεκινώντας από το να φτιάξουν ένα πλήρες επιχειρηματικό σχέδιο (businessplan) μέσω του οποίου θα παρουσιάζουν το προϊόν τους (είτε με την παραδοσιακή έννοια, είτε ως προϊόν νοούμενη και υπηρεσία), το κόστος κατασκευής, την αγορά στην οποία απευθύνονται, ποιά ανάγκη του αγοραστικού κοινού θα ικανοποιήσουν και τέλος ποιό είναι το εκτιμώμενο κέρδος. Έτσι θα μπορέσουν να αντλήσουν κεφάλαια είτε προ της δημιουργίας της επιχειρηματικής οντότητας στην οποία αποβλέπουν ( κεφάλαια angels) , είτε σε οποιοδήποτε στάδιο μέσω venturecapitals είτε με οποιαδήποτε άλλη χρηματοδότηση. Κάποιοι πρωτοπόροι, είναι δυνατόν να χρηματοδοτηθούν και από κεφάλαια που προορίζονται για αυτό τον σκοπό μέσω προγραμμάτων της ευρωπαϊκής ένωσης. Όσο μεγαλύτερα είναι τα κεφάλαια, τόσο ευκολότερη γίνεται η επιχειρηματική δράση και οι προσδοκίες επιτυχίας, μεγαλύτερες.

Β) Η έλλειψη εκπαίδευσης για την λήψη αποφάσεων, αλλά και στην πορεία της επιχειρηματικής δράσης, η δυσκολία στην λήψη των σωστών αποφάσεων. Πολλές φορές κάθε startup αποτελεί “oneman/womanshow”.

Γ) το δίλημμα της επιλογής ανάμεσα στις διαθέσιμες στην Ελλάδα νομικές οντότητες για την έναρξη της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας. Η πλέον συνήθης νομική μορφή που συνιστάται σήμερα είναι η εταιρία ΙΚΕ.

Δ) Η αστάθεια στο φορολογικό καθεστώς, η γραφειοκρατία, καθώς και η μεγάλες φορολογικές επιβαρύνσεις που υφίστανται οι επιχειρήσεις και οι επιχειρηματίες από την πρώτη στιγμή της ίδρυσης και το ξεκίνημα της λειτουργίας μιας επιχείρησης οποιασδήποτε μορφής. Πέρα από τα έξοδα σύστασης οποιασδήποτε μορφής εταιρίας, η υποχρέωση τήρησης βιβλίων, υψηλού κόστους δημοσιεύσεις ισολογισμών, Φορολόγηση κέρδους ακόμη και των ποσών που αποθεματοποιούνται ή κεφαλαιοποιούνται (μένουν δηλαδή μέσα στην εταιρία), εισφορές, αναγκαστική ασφάλιση σε κάποιες περιπτώσεις εταίρων ή σε άλλες περιπτώσεις μελών της διοίκησης και ένα σωρό άλλες επιβαρύνσεις,   αποτελούν πραγματική τροχοπέδη σε κάθε επιχειρηματικό εγχείρημα.

Για να επέλθει οικονομική ανάπτυξη στη χώρα μας πρέπει να βοηθηθεί η νεοφυής καινοτόμος επιχειρηματικότητα (τα γνωστά startups), με μέτρα που επιβάλλεται να ληφθούν από την κεντρική εξουσία για παροχή διευκολύνσεων στο ξεκίνημα των επιχειρήσεων αυτών, ώστε να σταματήσει η “διαρροή εγκεφάλων” από την Ελλάδα σε χώρες του εξωτερικού και οι επιχειρήσεις αυτές να πετύχουν.

Ιωάννα Λαγουμίδου
Πρόεδρος της BPW Athens
http://www.bpw-europe.org