sbe supp

Σε παρουσίαση επενδυτικών προτάσεων με σκοπό να κλείσει το επενδυτικό κενό που παρουσιάστηκε όλη την προηγούμενη περίοδο, να τονωθεί η αγορά και να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας προχώρησε ο πρόεδρος του Σ.Ε.Β. κ. Θεόδωρος Φέσσας την εβδομάδα που μας πέρασε. Όπως υποστήριξε, μέσω ενός ταχύρρυθμου προγράμματος επενδυτικών μεταρρυθμίσεων είναι δυνατός ο υπερδιπλασιασμός των παραγωγικών επενδύσεων και η δημιουργία 200.000 νέων θέσεων εργασίας έως το 2025.

Σύμφωνα με τις επεξεργασίες του Σ.Ε.Β. για το επενδυτικό κενό που δημιουργήθηκε τα προηγούμενα χρόνια, η ανάλυση κινήθηκε σε 3 άξονες:

  • Πρώτον, στη σημαντική αποεπένδυση κατά 62,8% που σημειώθηκε την περίοδο 2009-2017 και που στοίχισε 100 δισ. ευρώ με αποτέλεσμα να υπονομευτεί η παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας.
  • Δεύτερον, το ισοζύγιο των επενδύσεων (καθαρές προς ακαθάριστες) παρέμεινε αρνητικό το 2017 κατά -3,9% του Α.Ε.Π. με συνέπεια να μην ανανεώνεται ο κεφαλαιουχικός εξοπλισμός της οικονομίας, να πλήττεται η παραγωγικότητά της και άρα η θέση της στον διεθνή επενδυτικό ανταγωνισμό και να μην δημιουργούνται νέες θέσεις απασχόλησης στον βαθμό που απαιτείται για να μειωθεί δραστικά η ανεργία. Την ίδια στιγμή μάλιστα η υπόλοιπη Ευρώπη προχωρά με ετήσιους ρυθμούς αύξησης των καθαρών επενδύσεων κατά 3,3% του Α.Ε.Π., μεγαλώνοντας το επενδυτικό κενό και διευρύνοντας το χάσμα ανταγωνιστικότητας.
  • Τρίτον, το μερίδιο επενδύσεων μεσοσταθμικά ως ποσοστό του Α.Ε.Π. στην Ε.Ε. των 28 είναι στο 20%, ενώ στην Ελλάδα το 2017 ήταν στο 13%.

Δημιουργία Εθνικού Συμβουλίου Επενδύσεων με επιθετικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων

Μπροστά σε αυτή την κατάσταση ο Σ.Ε.Β. πρότεινε την υιοθέτηση ενός φιλόδοξου και επιθετικού πακέτου οριζόντιων φιλοεπενδυτικών μεταρρυθμίσεων για το σύνολο της οικονομίας, που θα δώσουν ιδιαίτερη ώθηση στους παρακάτω τομείς: μέταλλα, τρόφιμα, φάρμακα, ενέργεια, τηλεπικοινωνίες, εφοδιαστική αλυσίδα, εκπαίδευση, ψηφιακή και κυκλική οικονομία. Στόχος η Ελλάδα να υπερδιπλασιάσει τις επενδύσεις σε παραγωγικούς κλάδους για περίπου μία δεκαετία, το οποίο θα έχει πολλαπλά οφέλη, αλλά κυρίως θα βελτιωθεί αισθητά το μερίδιο των επενδύσεων στο Α.Ε.Π. κατά 7% μονάδες, φτάνοντας ελπιδοφόρα στο 20% με ορίζοντα το 2025.

Όπως δήλωσε ο κ. Φέσσας, οφείλουμε να διδαχτούμε από τις πρακτικές της Ε.Ε. και να συγκλίνουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Πάνω σε αυτή τη βάση λοιπόν θεώρησε απαραίτητο ένα επιθετικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων για τη δημιουργία δομών, μηχανισμών και διαδικασιών επιτάχυνσης επενδύσεων, που θα βελτιώσουν τα δημόσια έσοδα διά μέσου των επενδύσεων με τους παρακάτω στόχους:

  1. Μείωση 25% του βάρους που επιφέρουν τα εμπόδια και η γραφειοκρατία ως το 2020, η επίτευξη του οποίου αναβάλλεται από το 2013.
  2. Μείωση 35% του χρόνου επίλυσης δικαστικών (διοικητικών) διαφορών ως το 2020.
  3. Μείωση 30% του χρόνου αδειοδότησης μέχρι το 2020.
  4. Μείωση 30% του εταιρικού φόρου (άμεσα ή έμμεσα) στις νέες επενδύσεις και απλοποίηση των φορολογικών διαδικασιών.
  5. Διπλασιασμός των ιδιωτικών επενδύσεων στην καινοτομία ως το 2023.
  6. Αύξηση του μεριδίου της ψηφιακής οικονομίας στο Α.Ε.Π. κατά 4% και δημιουργία κατ’ ελάχιστον 50.000 νέων θέσεων εργασίας έως το 2021.
  7. Δημιουργία 8.000 περισσότερων μεσαίων και μικρών επιχειρήσεων έως το 2025 με χαρακτηριστικά εξωστρέφειας και καινοτομίας.

Προκειμένου να διεκπεραιωθεί το παραπάνω πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων, ο κ. Φέσσας πρότεινε τη δημιουργία ενός ανεξάρτητου Εθνικού Συμβουλίου Επενδύσεων, το οποίο θα λειτουργεί υπό την επίβλεψη του πρωθυπουργού και το οποίο θα έχει ευρεία αποδοχή και δέσμευση όλων των πολιτικών δυνάμεων στην υλοποίηση των  μεταρρυθμίσεων ανεξαρτήτως πολιτικών κύκλων και κυβερνητικών αλλαγών. 

Αν δεν προχωρήσει η προσπάθεια αντιστροφής του κλίματος και δεν προσελκυσθούν τα απαραίτητα κεφάλαια, τότε η κατάσταση που θα διαμορφωθεί θα είναι δυσοίωνη.  Σύμφωνα με τον Σ.Ε.Β., αν επικρατήσει το σενάριο αδράνειας και οι ρυθμοί ανάπτυξης παραμείνουν αναιμικοί, η προσπάθεια αποκατάστασης της οικονομίας σε βιώσιμα και ανταγωνιστικά επίπεδα θα έχει αρνητικές επιπτώσεις τόσο βραχυπρόθεσμες, όσο και μακροπρόθεσμες στα εισοδήματα, στις θέσεις εργασίας, αλλά και στην οικονομία εν γένει.

Όλες οι παραπάνω προτάσεις έρχονται να προστεθούν στο αναπτυξιακό σχέδιο, το οποίο βρίσκεται στη φάση διαμόρφωσης και αφορά στην περίοδο μετά την ολοκλήρωση του οικονομικού προγράμματος. Το σχέδιο της κυβέρνησης πρόκειται φυσικά να ευθυγραμμίζεται με τις μνημονιακές συμφωνίες, έχοντας ως κεντρικούς άξονες την «αποκατάσταση της δημοσιονομικής βιωσιμότητας, τη διασφάλιση  της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας, την ανάπτυξη, την ανταγωνιστικότητα, τις επενδύσεις, καθώς και τη διαμόρφωση ενός σύγχρονου κράτους και δημόσιας διοίκησης».

Παράλληλα στην ίδια κατεύθυνση βρίσκεται και το συμπληρωματικό μνημόνιο, που υπογράφτηκε στα τέλη του 2017 και που προβλέπει ότι «η αναπτυξιακή στρατηγική θα πρέπει να οικοδομηθεί επί μεσοπρόθεσμων σχεδίων δράσης» που αφορούν στην εκπαίδευση, στον «εκσυγχρονισμό» της δημόσιας διοίκησης και του δικαστικού συστήματος, καθώς και στη «στρατηγική κατά της διαφθοράς». Μάλιστα για τον σκοπό αυτό προβλέπεται η ίδρυση «Επιστημονικού Συμβουλίου Ανάπτυξης» με τη συμμετοχή επιχειρηματικών οργανώσεων, όπως ο Σ.Ε.Β, «συμβουλευτικής επιτροπής» ξένων επενδυτών, καθώς και των «κοινωνικών εταίρων». Όλοι μαζί δηλαδή ενωμένοι και στοιχισμένοι πίσω από τον «εθνικό στόχο» της ανάκαμψης, με τους εργαζομένους υποταγμένους στην ένταση της εκμετάλλευσης!

Σύμφωνα με δημοσιεύματα πάντως, το λεγόμενο «ολιστικό σχέδιο για την ανάπτυξη» φαίνεται να έχει κατατεθεί και να έχει συζητηθεί στο Euro Working Group. Βέβαια μέχρι στιγμής τόσο τα κόμματα του κοινοβουλίου, όσο και οι κοινωνικοί εταίροι είναι σε πλήρη άγνοια όσον αφορά στο πρόγραμμα, καθώς δεν έχει παρουσιαστεί ακόμα, κάτι που μάλιστα προκαλεί έντονες αντιδράσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. 

Ο κ. Θεόδωρος Φέσσας, κλείνοντας την ομιλία του, δήλωσε: «Η προετοιμασία για την επόμενη ημέρα μετά τη λήξη του 3ου προγράμματος απαιτεί βούληση και δέσμευση από όλους μας να αφήσουμε οριστικά πίσω τον κακό μας εαυτό. Η έξοδος από την κρίση δεν μπορεί να γίνει από την ίδια πόρτα από την οποία μπήκαμε. Θα γίνει με επενδυτικά κεφάλαια για νέες παραγωγικές δραστηριότητες και όχι με δανεικά κεφάλαια για εισαγωγές και κατανάλωση. Χρειαζόμαστε ένα φιλοεπενδυτικό μεταρρυθμιστικό “big bang” μετά τον Αύγουστο του 2018 για να διπλασιάσουμε το συντομότερο δυνατό τις παραγωγικές επενδύσεις και να δημιουργήσουμε ξανά νέες δουλειές και συνθήκες ευημερίας για τον ελληνικό λαό.

«Αν υπάρχει μια “ασημένια σφαίρα” για να αξιοποιήσουμε το θετικό επενδυτικό momentum που δημιουργείται γύρω από την ελληνική οικονομία και τις ήδη σχεδιασμένες επενδύσεις των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, αυτή είναι η ειλικρινής και αποφασιστική βούληση του Έλληνα πρωθυπουργού να καταστήσει τη χώρα μας έναν ελκυστικό επενδυτικό προορισμό. Τα διεθνή παραδείγματα για το πώς προσελκύουν επενδύσεις οι υπόλοιπες χώρες είναι διαθέσιμα και μας δείχνουν ότι δεν κάνουμε σωστά πολλά πράγματα. Αυτές τις καλές πρακτικές πρέπει να εφαρμόσουμε κι εμείς.  Με δέσμευση για την υλοποίηση και όχι μόνο για τη νομοθέτηση, όπως γίνεται μέχρι σήμερα».

Απόστολος Ζαβιτσάνος,
Δημοσιογράφος – «Στέντορας»


 

Πηγή: Στέντορας