supp mikropist

Οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι μικρές επιχειρήσεις, καθώς και οι φορείς κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας (ΚΑΛΟ) που μέχρι σήμερα δεν είχαν τη δυνατότητα να αντλήσουν χρηματοδότηση πλέον θα έχουν μια ευκαιρία να διασφαλίσουν οικονομική ρευστότητα μέσα από τις μικροπιστώσεις. Το νομοσχέδιο το οποίο έχει καταρτιστεί από το Υπουργείο Οικονομικών αναμένεται να κατατεθεί στα τέλη του έτους, δίνοντας ανάσα σε χιλιάδες επαγγελματίες.

Η πλειονότητα των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων αναμφίβολα αντιμετώπιζαν μια σειρά δυσκολιών, με τη σημαντικότερη να είναι η έλλειψη ρευστότητας και η αδυναμία χρηματοδότησης από τις τράπεζες.

Μέσα σε αυτή την πραγματικότητα δεν υπάρχει απλώς το ζήτημα της ανάπτυξης των επιχειρήσεων, αλλά πολύ περισσότερο το ζήτημα της βιωσιμότητάς τους με το οποίο οι σημερινοί επιχειρηματίες έρχονται αντιμέτωποι. Δεν είναι μόνο ότι οι τράπεζες αυστηροποίησαν τα κριτήριά τους και καθιστούν απαγορευτικό τον όποιο δανεισμό, αλλά επίσης έκλεισε και η κάνουλα των τραπεζών.

Σε αυτό το αδιέξοδο φέρεται ότι δίνουν λύση οι μικροπιστώσεις. Στόχος τους είναι η χρηματοδότηση επιχειρηματικών αναγκών που έχουν αποκλειστικά αναπτυξιακό σκοπό, όπως π.χ. η αγορά μηχανημάτων, εξοπλισμού, εμπορευμάτων και α’ υλών. Επιπλέον, ένα μικροδάνειο μπορεί να καλύψει δαπάνες για έργα όπως μικρής έκτασης κτιριακές επεμβάσεις, έξοδα προβολής κ.ά. ανάλογα με τη δραστηριότητα της επιχείρησης. Οι επιχειρήσεις θα μπορούν να έχουν πρόσβαση σε κεφάλαια έως 25 χιλιάδων ευρώ χωρίς να χρειάζεται να καταθέσουν εγγυήσεις και να οδηγηθούν σε υποθήκες για την κάλυψη κεφαλαίου κίνησης, επενδυτικές ανάγκες ή leasing εξοπλισμού.

Στα ευρωπαϊκά χνάρια η κυβέρνηση

Ο αρμόδιος υφυπουργός Οικονομίας & Ανάπτυξης Στάθης Γιαννακίδης, μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ανέφερε σχετικά για το θέμα: «Είναι ένας κλάδος (σ.σ. οι μικροπιστώσεις) που βρίσκεται στην αναπτυξιακή στρατηγική της κυβέρνησης και απαντά ακριβώς στις πραγματικές ανάγκες της οικονομίας και της κοινωνίας, ειδικά όσων επλήγησαν περισσότερο από την κρίση. Εφαρμόζεται με επιτυχία σε άλλες χώρες της Ε.Ε. και ήδη έχει προηγηθεί από το υπουργείο μια εξαντλητική προετοιμασία κατά την εκπόνηση της σχετικής μελέτης. Η ανάπτυξη του θεσμού των μικροπιστώσεων είναι ένα επιτυχημένο χρηματοδοτικό εργαλείο και απευθύνεται κυρίως σε νέους επιχειρηματίες, νεοφυείς επιχειρήσεις, ανέργους, κοινωνικές επιχειρήσεις και κόσμο που βρίσκεται παραδοσιακά έξω από την τραπεζική χρηματοδότηση, δίνοντάς τους την ευκαιρία να ιδρύσουν ή να επεκτείνουν μια μικρή επιχείρηση».

Ο σχεδιασμός της Γενικής Γραμματείας Δημόσιων Επενδύσεων & ΕΣΠΑ προβλέπει ότι, πέρα από τις τράπεζες, θα υπάρξουν και μη τραπεζικά ιδρύματα που θα παρέχουν μικροπιστώσεις σε μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις. «Οι φορείς που θα εμπλακούν θα είναι νέα ιδρύματα ή υπάρχοντες οργανισμοί, συνεταιρισμοί ή μη κερδοσκοπικές εταιρίες, που θα λειτουργούν ως παράλληλο τραπεζικό σύστημα. Παράλληλα μπορεί να υπάρξουν μεικτά σχήματα με συστημικές τράπεζες ή και αμιγώς τραπεζικά ιδρύματα. Η λειτουργία των φορέων και οι προϋποθέσεις θα ελέγχονται από την Τράπεζα της Ελλάδος, που θα είναι η εποπτεύουσα αρχή. (…) Αναζητούμε τη χρυσή τομή για το ελάχιστο εταιρικό κεφάλαιο, καθώς ο στόχος είναι να δημιουργηθεί ένας νέος εξωτραπεζικός κλάδος που θα επιτελέσει ένα κρίσιμο έργο, αλλά ταυτόχρονα πρέπει να καλύπτει ένα μίνιμουμ προϋποθέσεων για να είναι αξιόπιστος παράγοντας μέσα στο νέο σύστημα. Στη διάρκεια της διαβούλευσης θα καταλήξουμε στις ακριβείς προβλέψεις του νόμου», δήλωσε ο κ. Γιαννακίδης.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομικών, η συγκεκριμένη δράση αφορά περισσότερες από 10.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες, αν επιθυμούν τον δανεισμό, θα πρέπει να αποδεχτούν τον έλεγχο, αλλά και ενός είδους συμβουλευτική από τον φορέα/οργανισμό που θα τους παράσχει την απαραίτητη ρευστότητα. Είναι σημαντικό επίσης να αναφέρουμε ότι  όποιες επιχειρήσεις κατευθυνθούν προς αυτή τη λύση θα έχουν ένα χρονικό διάστημα  πενταετίας προκειμένου να αποπληρώσουν το δάνειο.

Παράλληλες δράσεις

Παράλληλα με το πρόγραμμα των μικροπιστώσεων το Υπουργείο Οικονομικών ήδη τρέχει και κάποια άλλα προγράμματα και το επόμενο διάστημα αναμένουμε να ενεργοποιηθούν δράσεις που έχουν στο επίκεντρό τους τις ΜμΕ. Αυτές είναι:

  • Το πρόγραμμα Επιχειρούμε Έξω ύψους 50 εκ. ευρώ με σκοπό να προωθηθεί η εξωστρέφεια στις ελληνικές μεταποιητικές επιχειρήσεις μέσω της συμμετοχής τους σε εμπορικές εκθέσεις που διοργανώνονται στην Ε.Ε. και σε τρίτες χώρες.
  • Τα προγράμματα Ψηφιακό Βήμα και Ψηφιακό Άλμα ύψους 50 εκ. το καθένα, τα οποία στοχεύουν στον ψηφιακό μετασχηματισμό των μεσαίων, μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων.
  • Το πρόγραμμα Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός μεσαίων επιχειρήσεων στον τομέα της ενέργειας, της αγροδιατροφής, της εφοδιαστικής αλυσίδας στις πολιτιστικές και δημιουργικές βιομηχανίες, του τουρισμού, της πληροφορικής και των επικοινωνιών. Η συγκεκριμένη δράση είναι ύψους 150 εκατ. ευρώ.
  • Η δράση Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών & Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων ύψους 400 εκ. ευρώ, που στοχεύει στην αναβάθμιση και τη βελτίωση της ανταγωνιστικής θέσης των μικρών επιχειρήσεων στην εσωτερική και την εξωτερική αγορά, επενδύοντας στον εκσυγχρονισμό τους για την ενίσχυση ακριβώς της ανταγωνιστικότητάς τους.
  • Η δράση Ενισχύω-Επιβραβεύω, που απευθύνεται σε πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες διατήρησαν την απασχόλησή τους ή αύξησαν την απασχόλησή τους κατά το τελευταίο έτος πριν από τη συμμετοχή τους στη δράση, και έχει ως στόχο την ενίσχυση της απασχολησιμότητας. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα αγγίζει τα 250 εκατ. ευρώ.

Επίσης δεν πρέπει να ξεχνάμε το Ταμείο Επιχειρηματικών Συμμετοχών (Equifund), το οποίο αποτελεί μια επενδυτική πλατφόρμα που αποσκοπεί στη στήριξη νεοφυών επιχειρήσεων. Σε αυτό συμμετέχουν το Δημόσιο μέσω του ΕΠΑΝΕΚ με 200 εκατ. ευρώ, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων με 60 εκατ. ευρώ, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων με 39 εκατ. ευρώ και διεθνή πιστωτικά ιδρύματα με 400 εκατ. ευρώ.

Απόστολος Ζαβιτσάνος,
Δημοσιογράφος-«Στέντορας»


Πηγή: ΣΤΕΝΤΟΡΑΣ