Το Σάββατο, 6 Ιουνίου 2015, στις 16.00, στο Χιονοδρομικό Κέντρο Περτουλίου στα Τρίκαλα, στα πλαίσια της στρογγυλής τράπεζας «Πολιτικές ανάπτυξης ορεινών όγκων-Οι απαντήσεις των τοπικών κοινωνιών στην κρίση», το ΔΙΚΤΥΟ Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων Θεσσαλίας, οργανώνει συζήτηση με θέμα «Κοινωνική Οικονομία στον Αγροτικό χώρο-Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις-ΚοινΣΕπ».

Στην Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία έχει πλήρη εφαρμογή η ιστορία των πέντε τυφλών που τους ζήτησαν να περιγράψουν έναν ελέφαντα. Ο πρώτος τον ακούμπησε και ψηλάφησε στην προβοσκίδα. Ο δεύτερος τον έπιασε από το αυτί. Ο τρίτος έφτασε στην ουρά του. Ο τέταρτος ψηλάφησε το πόδι του και ο πέμπτος βρήκε την κοιλιά του. Ο πρώτος περιέγραψε τον ελέφαντα ως μια εύκαμπτη σωλήνα. Ο δεύτερος περιέγραψε τον ελέφαντα ως βεντάλια για αέρα. Ο τρίτος θεώρησε ότι ο ελέφαντας ήταν κάτι σαν φίδι. Ο τέταρτος ισχυρίσθηκε ότι ο ελέφαντας είναι σαν κολώνα και ο πέμπτος είπε ότι ο ελέφαντας είναι σαν τοίχος. Όλοι είχαν δίκιο, αλλά δεν ήταν η πλήρης και σωστή εικόνα για τον ελέφαντα.

4Μ anaptuxhsΧωρίς κάποιο πανεπιστημιακό τίτλο στην κοινωνική οικονομία και μόνο ένα τμήμα στο ΤΕΙ Μεσολογγίου να δίνει τίτλους στην κοινωνική οικονομία, η Ελλάδα, πέραν των άλλων προβλημάτων στην κοινωνική οικονομία έχει και ισχυρό έλλειμμα σωστής αντίληψης για την κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία.

Το πρόβλημα μεγέθυνε η αθρόα χρηματοδότηση προγραμμάτων ΤΟΠΣΑ και ΤΟΠΕΚΟ, σε μια περίεργη πολιτική επιλογή ροής χρημάτων προς την αγορά και την οικονομία, από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, αντί να γίνει προσπάθεια συστηματικής στήριξης υγιών εγχειρημάτων, που όμως δεν θα παρουσίαζαν μεγάλη «απορροφητικότητα» κονδυλίων. Σήμερα αντιμετωπίζουμε, στην Ελλάδα, μια στρατιά «ειδημόνων» με φαινόμενη μεγάλη δραστηριότητα, που όμως αρκετές φορές μεταφέρουν λανθασμένες οδηγίες, προς λάθος κατευθύνσεις. Τόσο μεγάλη μεγέθυνση, δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι δεν θα παρεισφρήσουν «αετονύχηδες», που θα προσπαθήσουν να εκμεταλλευτούν για ίδια ή/και πρόσκαιρα οφέλη την μεγάλη ελπίδα των κοινωνιών, την κοινωνική οικονομία. Την μεγάλη «απορροφητικότητα» ίσως να την πληρώσουμε, σαν Ελληνική κοινωνία, με καθυστερήσεις και αγκυλώσεις στην ανάπτυξη της απαραίτητης κοινωνικής οικονομίας.

Μετά την κρίση του 2008, μετά την μελέτη του Διεθνούς γραφείου Εργασίας-ILO και μετά το Διεθνές Έτος Συνεργατισμού-2012, έχει συνταχθεί από την Διεθνή Συμμαχία Συνεργατισμού-ICA-InternationalCooperativesAliens, το πρόγραμμα ΟΡΑΜΑ 2020. Μέχρι το 2020, ο στόχος είναι η συνεταιριστική μορφή επιχειρηματικότητας να έχει γίνει η ταχύτερα αναπτυσσόμενη μορφή επιχειρηματικότητας, το μοντέλο που θα προτιμάται από τους ανθρώπους και το μοντέλο το οποίο θα απολαμβάνει μια αναγνωρισμένη και ηγετική θέση στην οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική βιωσιμότητα. Το σημείο εκκίνησης της στρατηγικής για ένα παγκόσμιο συνεταιριστικό μοντέλο, είναι ότι οι κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις διαθέτουν ένα μοντέλο επιχειρηματικής δραστηριότητας το οποίο είναι καλύτερο από αυτό που σήμερα αποτυγχάνει.

Το ΔΙΚΤΥΟ ΚοινΣΕπ Κεντρικής Μακεδονίας, φέρνει στο ιδανικό περιφερειακό επίπεδο την δικτύωση με στόχους μεταξύ άλλων: την ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ των ΚοινΣΕπ, την επισήμανση καλών πρακτικών, την αλληλογνωριμία και στήριξη συνεργειών, την προώθηση προτάσεων για την επίλυση προβλημάτων αλλά και την δημιουργία ενός συστήματος αυτοβοήθειας-αλληλοβοήθειας, που δεν θα επιτρέψουν την «άλωση» των ΚοινΣΕπ από το «ανήθικο» τραπεζικό σύστημα δανεισμού …

Για την καταγραφή, Δημήτρης Μιχαηλίδης,