Τι είναι όμως αυτό που κάνει τις επιχειρήσεις κοινωνικής οικονομίας ανθεκτικές σε περιόδους κρίσης;

4Μ ανάντυξηςΣύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, εκτιμάται ότι η κοινωνική οικονομία στην Ευρώπη απασχολεί πάνω από 14,5 εκατομμύρια εργαζομένους που αντιστοιχούν στο 6,5% του ενεργού πληθυσμού των 27 χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η σημαντική συμβολή της κοινωνικής οικονομίας στην οικονομική ανάπτυξη επιβεβαιώθηκε με την πρόσφατη οικονομική κρίση. Αυτό φαίνεται και από το γεγονός ότι η κοινωνική οικονομία σημείωσε δυσανάλογη μεγέθυνση μεταξύ 2002-2003 και 2009-2010, καθώς αυξήθηκε από το 6% στο 6,5% της συνολικής αμειβόμενης απασχόλησης και από τα 11 εκατομμύρια στα 14,5 εκατομμύρια θέσεις εργασίας.

Τι είναι όμως αυτό που κάνει τις επιχειρήσεις κοινωνικής οικονομίας ανθεκτικές σε περιόδους κρίσης; Σίγουρα το γεγονός ότι απέχουν από ριψοκίνδυνες χρηματοοικονομικές δραστηριότητες καθώς στην επιχειρηματική τους αποστολή οδηγός είναι το κοινωνικό όφελος. Επίσης, παρέχουν αγαθά και υπηρεσίες με καλύτερους όρους, σε σύγκριση με άλλους τρόπους επιχειρηματικής οργάνωσης, γεγονός που καλλιεργεί σχέσεις εμπιστοσύνης με την κοινωνία, δηλαδή τους πελάτες τους. Επιπλέον, οι οργανισμοί κοινωνικής οικονομίας δεν περιορίζονται σε συγκεκριμένους τομείς δραστηριότητας αλλά έχουν τη δυνατότητα να διεκπεραιώνουν ποικίλες και συχνά καινοτόμες δραστηριότητες.

 

Διαβάστε όλο το άρθρο εδώ: koinsep.org