Κατά τον Γερμανό οικονομολόγο και τέως πρύτανη του πολυτεχνείου του Ανόβερο της Γερμανίας Herman Bohrs, η επιλογή και οργάνωση του προσωπικού μιας επιχείρησης, αποτελεί ενδεχομένως το δυσκολότερο ζήτημα που χρίζει αντιμετώπισης.

1 anthropinodinamiko2Εν έτη 2015 στην Ελλάδα της οικονομικής κρίσης και της υψηλής ανεργίας, παρατηρείται αδυναμία προσέλκυσης και επιλογής του κατάλληλου ανθρώπινου δυναμικού από την πλευρά των επιχειρήσεων, γεγονός στο οποίο έχει συμβάλει και το υψηλό εργασιακό κόστος, αφού οι εργασιακές δαπάνες στην χώρα μας συνδράμουν αρνητικά στα εταιρικά λειτουργικά κόστη.

Σ’ αυτό το πλαίσιο οι επιχειρήσεις μέσω της συνεισφοράς του HR, προσβλέπουν πλέον και κατά κύριο λόγο, στην ποιοτική διάσταση στελέχωσης των τμημάτων τους, η οποία προκύπτει από την ανάγκη ενίσχυσης και ενδυνάμωσης της εταιρικής αποδοτικότητας.

Εν πολλοίς επενδύουν όλο και περισσότερο σε ανθρώπινο δυναμικό υψηλών ποιοτικών χαρακτηριστικών και προδιαγραφών, όχι όμως και κατά ανάγκη Ακαδημαϊκών.

Αρκετοί οργανισμοί προκειμένου να επιδεικνύεται αλλά και να επιτυγχάνεται ο απόλυτος σεβασμός στις διαδικασίες αλλά και στην αξία των διαχειριζόμενων πληροφοριών, προτιμούν να μετακινούν εσωτερικά το προσωπικό τους, ή να προσλαμβάνουν στελέχη βάσει χαρακτηριστικών που κατά την άποψη των διευθυντικών στελεχών, θα είναι πιο εύκολο να προσαρμοστούν στο εταιρικό Know-How.

Στρέφονται δηλαδή, σε υποψήφιους των οποίων τα χαρακτηριστικά προωθούν την απασχολησιμότητα, αφού πρόκειται για αποφοίτους πτυχιακών προγραμμάτων οι οποίοι έχουν αποκτήσει συγκεκριμένες αναγκαίες για τις αρμοδιότητες που προορίζονται γνώσεις και δεξιότητες, τις οποίες αξιοποιούν στην αγορά εργασίας χωρίς να κρίνεται απαραίτητη η περαιτέρω επέκταση των Ακαδημαϊκών τους γνώσεων.

Συνεπώς λογικά παρατηρείται μία αυξανόμενη κινητικότητα στις λεγόμενες εσωτερικές πηγές προσέλκυσης προσωπικού, οι οποίες κατ’ ουσίαν απευθύνονται στους ήδη απασχολούμενους, οι οποίοι και προωθούνται σε ανώτερες εργασιακές ή νεοϊδρυθείσες θέσεις.

Αυτού του είδους η εσωτερική διαδικασία προϋποθέτει από την πλευρά των επιχειρήσεων, διάχυση της εταιρικής κουλτούρας με κύριο στόχο την δημιουργία ενός εργασιακού περιβάλλοντος υψηλής απόδοσης.

Η εταιρική κουλτούρα καθοδηγεί τον τρόπο σκέψης, αντίληψης των πραγμάτων και δράσης των εργαζομένων σε ένα οργανισμό, αποτελώντας στις μέρες μας τον νούμερο ένα παράγοντα απόκτησης ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος και μελλοντικής βιωσιμότητας.

Γι’ αυτό το σκοπό απαιτείται ουσιαστική συνέργεια του HR με τις διοικήσεις των εταιριών, σε επίπεδο προώθησης της έννοιας της εταιρικής κουλτούρας και των απαιτούμενων χαρακτηριστικών που την διέπουν, όπως είναι η Ακεραιότητα, η Αντικειμενικότητα και η Εχεμύθεια.

Στην Ελλάδα της κρίσης είναι πλέον αναγκαία η ύπαρξη εργασιακών συνθηκών, απαλλαγμένων από τον λεγόμενο μπαμπούλα της απόλυσης, με την ύπαρξη άριστα καταρτιζόμενου προσωπικού και στελεχών ταοποία θα τολμούν και θα επιλύνουν άμεσα τα όποια προβλήματα προκύπτουν, με διαμορφωμένη ισχυρή νοοτροπία και διάθεση για σκληρή δουλειά σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο.

 

Μιχάλης Μαυριδάκης
Κάτοχος MBA
Student Affairs office, career office Mediterranean College.