Αρκετές έρευνες έχουν δείξει πως οι επιχειρηματίες διαφέρουν από άλλες κατηγορίες επαγγελματιών (π.χ. μάνατζερ) σε ένα ευρύ φάσμα χαρακτηριστικών της προσωπικότητας. Το να επιλέξει κάποιος να γίνει επιχειρηματίας αποτελεί επιλογή καριέρας. Αυτό σημαίνει πως ο επίδοξος επιχειρηματίας υποθέτει πως διαθέτει τα απαραίτητα χαρακτηριστικά που θα τον κάνουν επιτυχημένο.

1 epixeirimatiasΗ θέληση κάποιου να επιχειρήσει είναι ένα χαρακτηριστικό που ερμηνεύεται ως προδιάθεση να αναλάβει το ρίσκο, δε σημαίνει όμως πως διαθέτει και τα υπόλοιπα στοιχεία που θα τον οδηγήσουν στην επιτυχία. Η θέληση από μόνη της αποτελεί σημαντικό κίνητρο για την επίτευξη στόχων, αρκεί όμως μόνο για την έναρξη της επιχειρηματικής πορείας. Στη διαδρομή χρειάζονται και άλλοι παράγοντες της προσωπικότητας που θα διαμορφώσουν τον επιχειρηματία σε έναν ικανό ηγέτη. Είναι εκείνα τα χαρακτηριστικά που θα οδηγήσουν στην απόδοση, στη διάρκεια (επιβίωση), καθώς και στην ανάπτυξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Οι Zhaoetal. (2010) βρήκαν μετά από έρευνα ότι η προσωπικότητα εξηγεί την επιχειρηματική πρόθεση και την επιχειρηματική απόδοση σε ποσοστό 13% και 10% αντίστοιχα. Τα ποσοστά αυτά δείχνουν πως τα προσωπικά χαρακτηριστικά του καθενός δεν είναι ο μόνος παράγοντας επιτυχίας, αλλά είναι αρκετά σημαντικά για να λαμβάνονται υπόψη στις αποφάσεις ενός ανθρώπου που επιλέγει την επιχειρηματικότητα ως καριέρα. Είναι όμως άλλο να είσαι επιχειρηματίας και άλλο μάνατζερ μιας επιχειρήσεις. Οι απαιτήσεις είναι διαφορετικές άρα και οι απαιτούμενες ικανότητες. Η τάση ενός ανθρώπου να αναλάβει κάποιο ρίσκο μπορεί να προβλέψει την επιχειρηματική πρόθεση, αλλά όχι την απόδοση.

Μια επιχείρηση στο ξεκίνημά της θέλει χρόνο και κόστη που μπορεί να μην αποζημιωθούν ποτέ κι αυτό είναι κάτι που χρειάζεται ισχυρή θέληση ανάληψης του κινδύνου. Στην πορεία όμως, όταν τα πράγματα εξισορροπηθούν και η επιχείρηση αρχίσει να αποδίδει, η τάση για κίνδυνο μπορεί να αποβεί ζημιογόνα. Σε αυτήν τη φάση περισσότερο απαραίτητα χαρακτηριστικά αποτελούν η επιμονή και η παρακίνηση, η αντοχή στην πίεση και στο άγχος, καθώς και επικοινωνιακά χαρακτηριστικά στα πλαίσια της δικτύωσης και της ανάπτυξης αγορών. Αυτά τα στοιχεία καθορίζονται κυρίως από παράγοντες της προσωπικότητας όπως η δεκτικότητα σε νέες εμπειρίες, η ευσυνειδησία, η συναισθηματική σταθερότητα και η εξωστρέφεια.

Αν κάποιος θέλει να διοικήσει την επιχείρηση που δημιούργησε πρέπει να γίνει και ηγέτης, με όλα τα επιπλέον χαρακτηριστικά που χρειάζεται πέρα από την αποδοχή του κινδύνου. Αυτό συνεπάγεται πως θα πρέπει να είναι ανοιχτός σε νέες ιδέες και αξίες, ενώ θα έχει την ικανότητα να δημιουργεί το κατάλληλο περιβάλλον, μέσα στο οποίο οι άνθρωποί του θα μπορούν να αναπτύξουν και να αναπτυχθούν. Η επιτυχία μιας επιχείρησης αποτελεί ομαδική δουλειά, με έναν ηγέτη που αναγνωρίζει τις ικανότητες των ανθρώπων που τον πλαισιώνουν και τους εξουσιοδοτεί με την απαραίτητη αυτονομία αποφάσεων για να μπορούν να ολοκληρώνουν αποτελεσματικά το ρόλο τους.

 

ΑντώνηςΓαβαλάς, MSc
Teamwork Specialist

Πηγή: Zhao, H., Seibert, S.E., Lumpkin, G.T., 2010, “The Relationship of Personality to Entrepreneurial Intentions and Performance: A meta-Analytic Review”, Journal of Management¸ Vol. 36, No. 2, pp. 381-404