Πέντε νέες πρωτοβουλίες αναλαμβάνει το Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ) για τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

APOSTOLIΌπως είπε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΕΤΕΑΝ Κώστας Γαλιάτσος, στην εισήγηση του στο Συνέδριο "Οι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ) όχημα για την επιστροφή της Ευρώπης στην ανάπτυξη", οι νέες πρωτοβουλίες  είναι:

1. Δημιουργία νέων μέσων χρηματοδοτικής τεχνικής που θα είναι προσανατολισμένα στην επίτευξη συγκεκριμένων στόχων (καινοτομία, εξαγωγικός προσανατολισμός κλπ) και δεν θα αποτελούν οριζόντιες δράσεις, οι οποίες δεν αξιοποιούν με τον καλύτερο τρόπο.

2. Δημιουργία Ειδικού Ταμείου για κεφαλαιακή (και όχι μόνο δανειακή) στήριξη ΜΜΕ.

3. Δημιουργία Ειδικού Ταμείου χρηματοδότησης της αναδιάρθρωσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων που αντιμετωπίζουν προβλήματα.

4. Ανάπτυξη μέσω του ΤΑΝΕΟ του θεσμού των ΑΚΕΣ (venture capital).

5. Ίδρυση μη τραπεζικού ιδρύματος παροχής μικροπιστώσεων.

Μιλώντας στο ίδιο συνέδριο, ο πρόεδρος της Παγκρήτιας Τράπεζας και Ένωσης Συνεταιριστικών Τραπεζών Νίκος Μυρτάκης χαρακτήρισε επιτυχή τη συνεργασία της Παγκρήτιας Τράπεζας με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων, τονίζοντας ότι δόθηκαν 2,5 εκατ. ευρώ σε μικροδάνεια σε πολύ μικρές βιώσιμες επιχειρήσεις και ότι σε συνεργασία με την Action Finance Initiative (AFI) παρέχει μικροπιστώσεις (μικροδάνεια) με ευνοϊκούς όρους για την αντιμετώπιση του οικονομικού και κοινωνικού αποκλεισμού των ανέργων, αυτοπασχολούμενων και εν γένει ευάλωτων κατηγοριών πολιτών, ώστε να μπορέσουν να οργανωθούν, να αναπτύξουν βιώσιμες μικροεπιχειρήσεις και να αποκατασταθούν επαγγελματικά.

Ο υπεύθυνος Επενδύσεων, Εγγυήσεων, Τιτλοποίησης και Μικροχρηματοδότησης του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων Ρικάρντο Αγκούλια αναφέρθηκε στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των μικρών επιχειρήσεων στην Ευρώπη, καθώς αντιπροσωπεύουν το 92% του συνόλου των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων. Δίνοντας έμφαση στη σημασία της χρηματοδότησης ως άμεσο κρίκο για την κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη, σημείωσε πως το 99% των start-ups επιχειρήσεων που δημιουργούνται ετησίως στην Ευρώπη είναι πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις, ενώ το 33% από αυτές δημιουργήθηκαν από ανέργους.

Ο κ. Αγκούλια παρουσίασε συγκεκριμένες δράσεις του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων τους τελευταίους μήνες και εξέφρασε το έντονο ενδιαφέρον του Ταμείου για τις μικρές και μεσαίες ελληνικές επιχειρήσεις, μιλώντας για προγράμματα που ανταποκρίνονται ακριβώς στις ανάγκες χρηματοδότησης και υποστήριξης των επιχειρήσεων σε μια τέτοια περίοδο.

Ο Σόρεν Μπούτρουπ, από το υπουργείο Επιχειρήσεων και Ανάπτυξης -Υπηρεσία Επιχειρήσεων Δανίας, εμπειρογνώμονας και σύμβουλος επιχειρήσεων, μίλησε για το πρόγραμμα Early Warning και τα αποτελέσματα που έχει σε επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν μεγάλα προβλήματα και απειλούνται με πτώχευση. Ο κ. Μπούτρουπ, πρότεινε ως απαραίτητες προϋποθέσεις για να ξεκινήσει ένα αντίστοιχο πρόγραμμα και στην Ελλάδα, το οποίο να απευθύνεται σε επιχειρήσεις που είναι ένα βήμα πριν από το λουκέτο, την πολιτική συνεργασία και σταθερότητα, ώστε προγράμματα τέτοιου είδους που ξεκινούν με τη βοήθεια της Πολιτείας να μην διακόπτονται ή αλλάζουν απότομα, τον εθελοντισμό επιχειρηματιών που είναι πρόθυμοι να συνεργαστούν με το υπουργείο που θα τρέχει ένα τέτοιο πρόγραμμα προκειμένου να σώσουν συναδέλφους τους που αντιμετωπίζουν κίνδυνο πτώχευσης, και τέλος, την ουσιαστική εκπαίδευση όλων όσων εμπλέκονται σε μια τέτοια διαδικασία.

Ο Φρανσουά Μούτοτ, γενικός γραμματέας APCMA, αναφέρθηκε εκτενώς στο πρόβλημα σύνδεσης των πηγών χρηματοδότησης με τις μικρές επιχειρήσεις, εστίασε όμως στο θέμα της ρευστότητας ως το βασικότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν σήμερα οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις. Ο κ. Μούτοτ επισήμανε πως χρειάζεται η δημιουργία μιας χάρτας μεταξύ τραπεζών και επιχειρήσεων, ώστε ανεξαρτήτως του προβλήματος και του μεγέθους αυτών των επιχειρήσεων να υπάρχει μια σταδιακή προσαρμογή στις νέες οικονομικές δυνατότητες ή καλύτερα αδυναμία μιας επιχείρησης, και οι τράπεζες να εξασφαλίσουν ρευστότητα σε αυτές και όχι κατευθείαν να τις αποκλείουν, να προχωρούν δικαστικά και εντέλει να τις οδηγούν σε πτώχευση.

Ο γενικός γραμματέας της ΕΣΕΕ, Γιώργος Καρανίκας υπογράμμισε ότι τα σημαντικότερα προσκόμματα στη δανειοδότηση των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων σχετίζονται με: το υψηλό κόστος δανειοδότησης, τις έντονα γραφειοκρατικές διαδικασίες, την ανεπαρκή διαθέσιμη πληροφόρηση, τη δυσκολία υιοθέτησης καινοτόμων εφαρμογών και υπηρεσιών, τη μη αξιοποίηση διεθνών βέλτιστων πρακτικών, τον σχεδιασμό χρηματοδοτικών εργαλείων που στην πραγματικότητα δεν ικανοποιούν τις ανάγκες της αγοράς (προγράμματα Jeremie, Jessica της ΕΤεΠ), αλλά και με την μη εκπόνηση από πλευράς επιχειρηματιών αξιόπιστων και επαρκώς τεκμηριωμένων business plans.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ