Πραγματοποιήθηκε το Διεθνές Συνέδριο «Για μια αγροτική παραγωγή μικρής & μεσαίας κλίμακος», στις 7/5/2015, στην Αθήνα, από τις Οικονομικές & Κοινωνικές Επιτροπές, στις εγκαταστάσεις της Οικονομικής & Κοινωνικής Επιτροπής-ΟΚΕ, ως μια μορφή αξιολόγησης του Διεθνούς Έτους της Οικογενειακής Γεωργίας-2014.

Ο κ. Χρήστος Πολυζογόπουλος, Πρόεδρος της ΟΚΕ Ελλάδος και πρόεδρος της Ένωσης Οικονομικών & Κοινωνικών Συμβουλίων & παρόμοιων Γαλλόφωνων Θεσμών-UCESIF έκανε την έναρξη και με την λήξη των εργασιών παρέδωσε την προεδρία της UCISEF στον Μαροκινό εκπρόσωπο κ. AlbertSasson, για τα επόμενα δύο χρόνια.

1.ΜιχαηλίδηςΜε ιδιαίτερο ενδιαφέρον είδαμε, έστω και στον τίτλο του Συνεδρίου, την προσέγγιση της «κοινωνικά συμμετοχικής», «Για μια αγροτική παραγωγή μικρής και μεσαίας κλίμακας: Οικονομικά βιώσιμης, περιβαλλοντικά βιώσιμης και κοινωνικά συμμετοχικής». Τελικά σιγά-σιγά όλο και περισσότερο εντοπίζουμε ότι όλοι «ρίχνουν μια ματιά» στην κοινωνία, στην κοινωνικά συμμετοχική διαδικασία, στην κοινωνική οικονομία, στον άνθρωπο και το περιβάλλον του- φυσικό, κοινωνικό, οικονομικό, πολιτιστικό, τεχνολογικό κλπ.

Με την λήξη του Διεθνούς Συνεδρίου ο Πρέσβης της Γαλλίας κ Jean-LoupKuhn-Delforge ενημέρωσε του συμμετέχοντες για την σημαντική συνδιάσκεψη, όλων των συμμετεχόντων στον ΟΗΕ, COP 21, η οποία είναι η 21η Συνδιάσκεψη των Μελών (Conference of the Parties-COP). Περίπου 21.000 άνθρωποι εκπροσωπούντες όλα τα κράτη, αλλά και τα διαπιστευμένα μέλη και οργανώσεις, θα συναντηθούν στο Παρίσι τον Δεκ 2015 (30 Νοε-11 Δεκ 2015) για να αποφασίσουν να δεσμευτούν όλοι, ότι η θερμοκρασία της γης δεν θα αυξηθεί από ανθρωπογενείς αιτίες πάνω από 2ο C. Η κλιματική αλλαγή επιφέρει πάρα πολλές διαφοροποιήσεις και κυρίως δημιουργεί προβλήματα στην γεωργία και την αγροτική παραγωγή, ενώ δημιουργεί μετακίνηση των καλλιεργειών βορειότερα και βίαιες μεταναστεύσεις ανθρώπων από τις ποιο θερμές περιοχές, προς τις ποιο εύκρατες, που είναι όλο και βορειότερα.

Ανάμεσα στις ενδιαφέρουσες τοποθετήσεις του Διεθνούς Συνεδρίου ακούσαμε:

 1. «Οι σημερινές κοινωνίες πρέπει να επικεντρωθούν στην αναζήτηση και προώθηση ενός νέου παραγωγικού και διατροφικού προτύπου, ενός προτύπου που θα βασίζεται στην αειφορία, στην ισόρροπη εδαφική ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών, στη βιωσιμότητα του αγροδιατροφικού μοντέλου και βεβαίως στη δίκαιη κατανομή του παραγόμενου πλούτου», τόνισε ο Αν Υπ Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Ε. Αποστόλου.
 2. «Η κοινωνική αλληλεγγύη, η προστασία του περιβάλλοντος και η διαφύλαξη της πολιτιστικής μας κληρονομιάς είναι υποχρέωση όλων μας και απαιτεί την ενεργητική συμμετοχή του αγροτικού πληθυσμού, των κατοίκων της υπαίθρου και των πολιτών γενικότερα, μέσω της στήριξης της παραγωγής μικρής και μεσαίας κλίμακας» αναγνωρίσθηκε από τον ΑνΥπΠΑ Ε. Αποστόλου, για πρώτη φορά, δίνοντας την σκυτάλη των πιθανών αναγκαίων αλλαγών στον διαλυμένο αγροτικό τομέα.
 3. Βασικός μοχλός μιας νέας πολιτικής είναι η ριζοσπαστική ανασυγκρότηση του αγροδιατροφικού τομέα με την προστασία και στήριξη των μικρομεσαίων παραγωγών και της οικογενειακής γεωργίας, μέσω ενδυνάμωσης νέων μορφών οικονομικών οργανώσεων που να στηρίζουν παραγωγές μικρής και μεσαίας κλίμακας, παράλληλα με την ενθάρρυνση μορφών συλλογικής οικονομικής δράσης, που έχουν ως στόχο όχι μόνο το κέρδος αλλά και την ευημερία των πολιτών. Είναι σημαντικό να σημειώσουμε ότι για πρώτη φορά μπαίνει μπροστά η αγροτική κοινωνία, έστω και σαν διακήρυξη, από τα χρηματικά κέρδη, που μέχρι σήμερα είχαν σχεδόν θεοποιηθεί.
 4. Φαίνεται ότι από τα σημαντικότερα προβλήματα το 2050, θα είναι ότι οι άνθρωποι θα είναι 10.000.000.000, τα πόσιμα νερά δεν θα είναι αρκετά, το ουσιαστικό έλλειμμα τροφής υπολογίζεται σε 1.000.000.000 τόνων ισοδυνάμου σιτηρών(!), η κλιματική αλλαγή θα δημιουργήσει πρόβλημα νερού άρδευσης και παραγωγής φυσικής τροφής, νέων ασθενειών και θα δημιουργηθεί μεγάλο κύμα μετανάστευσης. Επίσης θα πρέπει να αλλάξουν οι μέχρι σήμερα καλλιέργειες.
 5. Η ανθρωπογενής κλιματική αλλαγή προσδιορίζεται από τις εκπομπές του COCO
 6. Από πολλούς εισηγητές μπήκε ως προτεραιότητα η ενδυνάμωση των τοπικών κοινωνιών και η διαμόρφωση Τοπικών Εφοδιαστικών Αλυσίδων, αντί του παγκοσμιοποιημένου γνωστού διεθνούς εμπορίου, χωρίς να ακουστεί τίποτα εναντίον του. Αλλά πρέπει να ενδυναμωθεί παράλληλα με τα υπάρχοντα συστήματα, αντί να μένουν αδρανείς οι τοπικές κοινωνίες.
 7. Μπήκε ένα θέμα της έκφρασης «μικρή αγροτική εκμετάλλευση». Στην Αφρική υπάρχει μια ενιαία εκμετάλλευση 2.000 στρεμμάτων, που διοικείται από μια μόνο οικογένεια 120 ατόμων, αφού είναι «σφικτά» συνδεδεμένοι και μένουν μαζί κάτω από την ίδια «οικογένεια». Ποιο είναι το κρίσιμο μέγεθος? Στην Ουκρανία η μέση αγροτική εκμετάλλευση είναι 18.000 στρέμματα και στην Ελλάδα 47 στρέμματα.
 8. Ο άνθρωπος πρέπει να ξαναμπεί στο κέντρο του ενδιαφέροντος, κυρίως με την εκπαίδευση. Η διαφοροποίηση της εκπαίδευσης στερεί τους ανθρώπους από ευτυχία & ανάπτυξη.
 9. Η σημερινή αγροτική παραγωγή τροφίμων επαρκεί για να θρέψει όλους τους σημερινούς ανθρώπους του πλανήτη. Το πρόβλημα δεν είναι στην αγροτική παραγωγή, αλλά στους μηχανισμούς διανομής και διάθεσης των τροφίμων.
 10. Οι άνθρωποι που παράγουν χρειάζονται κυρίως τεχνική βοήθεια για να παίρνουν οι ίδιοι τις αποφάσεις τους και πρόσβαση σε μικροδάνεια.
 11. Η σημερινή γεωργία είναι ιδιαίτερα ενεργοβόρα. Σύγχρονη τεχνολογία δεν σημαίνει κατ’ ανάγκη «τρακτέρ», αλλά γνώσεις. Το κόστος της ενέργειας στην Ελλάδα αυξήθηκε από το 2009 στο 2012 κατά 64%, φθάνοντας στο 27% των εξόδων παραγωγής και στερώντας 1,5 δις € από το εισόδημα του αγρότη.
 12. Το 50% της παγκόσμιας οικονομίας είναι ο αγροδιατροφικός τομέας, και επομένως είναι ακόμα πολύ σημαντικός τομέας, που αξίζει να τον προσέξουμε. Στην Γαλλία έχει αναπτυχθεί κίνημα, και πολλά έργα, υπέρ των τοπικών αγροδιατροφικών συστημάτων, διότι αυτό ουσιαστικά προωθεί την πραγματική ανάπτυξη. Οι πρωτοβουλίες δεν είναι υπέρ της βιώσιμης διατροφής, αλλά υπέρ της ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ διατροφής.
 13. Έργα της μορφής «Να θρέψουμε τις πόλεις και να αναπτύξουμε την οικογενειακή γεωργία» δουλεύουν πολύ ισχυρά στην ανάπτυξη Τοπικών Αγροτοδιατροφικών Δικτύων, όπου μια μεταποιητική μονάδα συνεργάζεται με 100 περίπου παραγωγούς για να θρέψουν την κοντινή πόλη. Πρόκειται για συστήματα σε επίπεδο περίπου διανομαρχιακό, πάντως ΤΟΠΙΚΟ.

Με ενδιαφέρον παρακολουθήσαμε την παρουσίαση μιας Ανώνυμης Εταιρείας, η οποία παρουσιάσθηκε ως «Κοινωνική Πολυσυμμετοχική Επιχείρηση Αλφειός-Ρόδι ΑΕ», που ασχέτως του αντικειμένου της (καλλιέργεια ροδιάς και μεταποίηση) δίνει σημασία στην μη επιδοτούμενη γεωργία, στην αυτοχρηματοδότηση (χωρίς τράπεζες), στην αλληλεγγύη και την δύναμη της ομάδος, στην οικονομία κλίμακος και στην προστιθέμενη αξία, χωρίς ο κάθε μικροπαραγωγός (όχι κατ ανάγκην αγρότης) να χάνει την ιδιαιτερότητα της μικρής οικογενειακής επιχείρησης. Το ενδιαφέρον εγχείρημα υλοποιούν σήμερα 200 μέτοχοι, που αθροίζουν 2.000 στρέμματα ροδώνες στην Πελοπόννησο και Στερεά Ελλάδα και διαθέτουν εργοστάσιο χυμοποίησης 4 τόνων/ώρα, με συνολική επένδυση 1.000.000€ χωρίς τραπεζική χρηματοδότηση και αξία των κοινών περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας, σε υλικά και άυλα στοιχεία, πάνω από 3.000.000€. Ενδιαφέρον προς παρατήρηση υβριδικό εγχείρημα γεμάτο καλές προθέσεις, από αυτοαποκαλούμενους «παραγωγούς-μη αγρότες», από διάφορα μέρη της Ελλάδος.