Την Κυριακή, 10 Ιαν 2016, στις 10.00, στην αίθουσα ΘΑΛΕΙΑ 3, στο ξενοδοχείο Hilton Αθηνών, θα υπογραφεί η Ιδρυτική Διακήρυξη της Ομάδας Τοπικής Δράσης Αττικής –ΑΡΡΑΤΤΙΚΑ, από όσες συλλογικότητες επιθυμούν να ξεκινήσουν την προσπάθεια.

Στόχος είναι να δημιουργηθεί Ομάδα Τοπικής Δράσης Αττικής-ΟΤΔ ΑΡΡΑΤΤΙΚΑ για την Τοπική-Κοινοτική Ανάπτυξη της Υπαίθρου της Αττικής, ως μια πλατφόρμα (άτυπη ή/& τυπική) συνάντησης, συζήτησης, ενημέρωσης, ανταλλαγής εμπειριών, συναντίληψης, σύνθεσης προτάσεων, διαμόρφωσης master plan, διαχείρισης και προώθησης του κοινού σχεδίου τοπικής-κοινοτικής ανάπτυξης υπαίθρου της Αττικής.

prosklisimichailidiΣκοπός της ΟΤΔ ΑΡΡΑΤΙΚΑ είναι η συμβολή στην αξιοποίηση, ανάπτυξη, διαχείριση, συντήρηση και προστασία των φυσικών και άλλων πόρων της περιοχής, η εισαγωγή καινοτομίας και επιχειρηματικότητας στο τοπικό παραγωγικό σύστημα, η εισαγωγή και διεύρυνση της χρήσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, η υποστήριξη & ανάπτυξη συλλογικών δομών και οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, η κοινοτική και κοινωνική ανάπτυξη, η αξιοποίηση των δυνατοτήτων της Κοινωνικής & Αλληλέγγυας Οικονομίας και γενικότερα η ευημερία των κατοίκων της υπαίθρου της Αττικής, σε συνεργασία και εφόσον της ζητηθεί και άλλων περιοχών.

Η συνάντηση της Κυριακής, 10 Ιαν 2016, στις 10.00, είναι συνέχεια των αρχικών διερευνητικών προσπαθειών της «Ομάδας Πρωτοβουλίας για την Τοπική Ανάπτυξη στην Αγροτική Αττική» στα Μέγαρα (29/7/2015), στις Αχαρνές (27/8/2015), στα Καλύβια (3/9/2015), στον Μαραθώνα (28/9/2015), στην Χασιά (5-10-2015), στην Μάνδρα (12/10/2015), στην Νέα Πέραμο (2/11/2015), στο Κορωπί (16/11/2015) και στο Μενίδι (7/12/2015) και των επισκέψεων στην Καρδίτσα (18/8/2015) και στο Λεβίδι (20/8/2015), τόσο για την ενημέρωση όσο το δυνατόν περισσοτέρων πιθανών ενδιαφερομένων στην ύπαιθρο της Αττικής, όσο και για τον προσανατολισμό των εμπλεκομένων σε παρόμοια εγχειρήματα, για την ανάπτυξη συνεργειών μεταξύ όλων των συντελεστών της τοπικής ανάπτυξης στην ύπαιθρο της Αττικής.

Η Ομάδα Τοπικής Δράσης Αττικής-ΟΤΔ ΑΡΡΑΤΤΙΚΑ δεν υποκαθιστά τις δομές που δρουν στα όρια της Περιφέρειας Αττικής, ούτε δημιουργεί κάποιας μορφής ομοσπονδία ή κάποιας μορφής νομική δέσμευση ή εκπροσώπηση. Αποτελεί πρωτοβουλία (μια δεξαμενή σκέψης, καινωνικής ζύμωσης και ωρίμανσης) που θέλει να θέσει ως προτεραιότητα την στρατηγική τοπικής ανάπτυξης, με ολοκληρωμένο και πολυτομεακό χαρακτήρα, στις περιοχές της υπαίθρου της Αττικής, στην οποία εκπροσωπούνται δημόσιοι, ιδιωτικοί & κοινωνικοί φορείς της υπαίθρου της Αττικής.

Η προσέγγιση της ΟΤΔ ΑΡΡΑΤΙΚΑ βασίζεται σε επτά κύρια χαρακτηριστικά, που είναι: Η ολοκληρωμένη χωρική προσέγγιση, Η προσέγγιση από τη βάση-«από κάτω», Η καινοτομία, Ο ολοκληρωμένος και πολυτομεακός χαρακτήρας, Η Δικτύωση και Η συνεργασία & συνέργειες.

Οι συνυπογράφοντες την ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ δεσμεύονται να έχουν κύρια κοινωνική, και όχι κομματική συμπεριφορά, και να θέτουν ανάμεσα στις προτεραιότητες τους τις προτάσεις & θέσεις που θα συνθέτει η Ομάδα Τοπικής Δράσης ΑΡΡΑΤΙΚΑ με αμεσοδημοκρατική διαδικασία (κάθε φορέας=μια συμμετοχή).

Οι συνεδριάσεις της Συντονιστικής Ομάδας θα γίνονται τουλάχιστον μια φορά τον μήνα, την δεύτερη Δευτέρα, στις 20.00, ενώ στην Γραμματειακή στήριξη θα βοηθήσει στην αρχή ο Εμπορικός Σύλλος Μεγάρων, και ως προσωρινή έδρα θα χρησιμοποιηθεί ηέδρα του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Αττικής (Λ. Πορφύρα 4, 13674 ΑΧΑΡΝΑΙ).

Η εκδήλωση της Κυριακής, 10 Ιαν 2016, στις 10.00, στο Hilton Αθηνών (αίθ. ΘΑΛΕΙΑ 3) είναι ανοικτή σε όλους τους συμπολίτες. Μια Συλλογικότητα για να συνυπογράψει την Ιδρυτική Διακήρυξη θα πρέπει να φέρει στην πρώτη Συντονιστική Ομάδα (Μάγδα Κοντογιάννη, Άγγελος Μακρυγιάννης & Κώστας Μαντζουράνης), έγγραφο ενδιαφέροντός της (απόφαση Διοικ. Συμβουλίου) για συμμετοχή, ορισμό εκπροσώπου & το καταστατικό της.

Για την καταγραφή, Δημήτρης Μιχαηλίδης, 6998282382