sup agrotikh

Το Κέντρο Αγροδιατροφικής Επιχειρηματικότητας Μεσσηνίας, είναι πλέον γεγονός. Τα εγκαίνια πραγματοποιήθηκαν το απόγευμα της Δευτέρας 10 Οκτωβρίου, στο Πνευματικό Κέντρο Καλαμάτας, με την παρουσία επισήμων και πλήθους κόσμου. Πρόκειται για μια σημαντική πρωτοβουλία του Ιδρύματος «Καπετάν Βασίλη» και φιλοδοξεί να ενδυναμώσει την τοπική αγροτική κοινωνία, προσφέροντας εφόδια για ανάπτυξη και εξέλιξη. Το ΚΑΕΜ στοχεύει στη δημιουργία επιχειρηματικού περιβάλλοντος στον αγροτικό κόσμο και αυτό θα το επιχειρήσει μέσα από οργανωμένες δράσεις, με βασικό πυλώνα την Εκπαίδευση.

Συναντήσαμε στα γραφεία του Ιδρύματος «Καπετάν Βασίλη», τον κύριο Ξενοφώντα Κάππα, Γενικό Διευθυντή του Ιδρύματος. Ο κύριος Κάππας θα μας περιγράψει στη συνέντευξη που ακολουθεί το όλο εγχείρημα για το ΚΑΕΜ, τους βασικούς στόχους, τις ουσιαστικές συνεργασίες, την ανταπόκριση από την τοπική κοινωνία, αλλά και τις άμεσα προγραμματισμένες δράσεις.


Κύριε Κάππα, 10 Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκαν  τα εγκαίνια του Κέντρου Αγροδιατροφικής Επιχειρηματικότητας Μεσσηνίας (ΚΑΕΜ). Πώς προέκυψε το συγκεκριμένο έργο;

Το Ίδρυμα μας (Ίδρυμα «Καπετάν Βασίλη») έχει ως ένα βασικό στόχο την προώθηση και την υποστήριξη της βιώσιμης αγροτικής ανάπτυξης. Οι βασικοί άξονες πάνω στους οποίους δουλεύουμε, για να πετύχουμε αυτό το σκοπό, είναι η πρωτογενής εφαρμοσμένη έρευνα, η κατάρτιση και εκπαίδευση και η δικτύωση των παραγωγών με την αγορά. Οπότε το Κέντρο Αγροδιατροφικής Επιχειρηματικότητας έχει άμεση σχέση με τους δύο από τους τρείς βασικούς άξονες δηλαδή την κατάρτιση και τη δικτύωση με την αγορά και έμμεση με την έρευνα. Το πώς προέκυψε είναι βέβαια πιο σύνθετο.. Εδώ και καιρό είχαμε εκπονήσει μια μελέτη σε συνεργασία με το Ίδρυμα Οικονομικών& Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ) για τις δυνατότητες βιώσιμης αγροτικής ανάπτυξης στη Μεσσηνία. Η ανάγκη τεχνικής κατάρτισης σε όλα τα επίπεδα, αλλά και σύνδεσης του αγροτικού κόσμου με την επιχειρηματικότητα επιβεβαιώθηκαν  και αναδείχθηκαν ως κεντρικά θέματα που χρειάζονται στήριξη. Αναζητώντας τις δυνατότητες για ενδυνάμωση αυτών των σημείων εντοπίσαμε το Κέντρο Αγροδιατροφικής Επιχειρηματικότητας της Αμερικανικής Γεωργικής σχολής στη Θεσσαλονίκη. Φυσικά κατάρτιση και μάλιστα υψηλού επιπέδου προσφέρουν πολλά εκπαιδευτικά Ιδρύματα στην Ελλάδα. Το σημαντικό που μας τράβηξε όμως τη προσοχή στο Κέντρο είναι ο βιωματικός χαρακτήρας της εκπαίδευσης αλλά κυρίωςη εφαρμογή όλης της εκπαίδευσης στη πράξη σε συνεργασία με τον εκπαιδευόμενο. Αυτό ήταν για εμάς και το κύριο ζητούμενο, καθώς θέλαμε ακριβώς να μπορέσουμε όχι μόνο να εκπαιδεύσουμε αλλά και να εμπνεύσουμε και να στηρίξουμε τον παραγωγό. Έτσι λοιπόν  ξεκινήσαμε τις συζητήσεις για να δούμε κατά πόσο αυτή η εμπειρία και τεχνογνωσία θα μπορούσε να μεταφερθεί στη Μεσσηνία. Το κλίμα ήταν πολύ θετικό, οπότε το επόμενο βήμα ήταν η προσαρμογή στις τοπικές ανάγκες και συνθήκες της Μεσσηνίας, κάτι που έγινε δυνατό χάρη στην στενή συνεργασία με το ΑΤΕΙ Καλαμάτας, αλλά με  όλους τους τοπικούς φορείς αυτοδιοίκησης, αγροτικής οικονομίας και επιχειρηματικότητας ,που πραγματικά από τη πρώτη στιγμή αγκάλιασαν και στήριξαν έμπρακτα την ιδέα.

Ποιες είναι λοιπόν συνολικά οι συνεργασίες στις οποίες βασιστήκατε προκειμένου να υλοποιηθεί το έργο;

Η κύρια συνεργασία είναι με την Αμερικανική Γεωργική Σχολή Θεσσαλονίκης που έχει όλη την τεχνογνωσία αλλά και εμπειρία σε αντίστοιχη προσπάθεια. Και φυσικά μαζί κάναμε τον βασικό σχεδιασμό. Από κει και πέρα ήταν πολύ σημαντική η συμβολή του ΑΤΕΙ Καλαμάτας ,και σε σχεδιαστικό επίπεδο, καθώς έχει πολύ καλή εικόνα της αγροτικής οικονομίας και των εκπαιδευτικών αναγκών στη περιοχή, αλλά και σε πρακτικό επίπεδο, καθώς αρκετοί εκπαιδευτικοί του θα συμμετέχουν στο Κέντρο και πολλά εργαστήρια θα καλύπτονται από το ΑΤΕΙ. Πολλοί φορείς επίσης όπως ο Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός (ΕΛΓΟ Δήμητρα), οι ΔΑΟΚ,  η Περιφέρεια, μας υποστήριξαν, κυρίως όσον αφορά τη προσαρμογή του σχεδιασμού στις τοπικές ανάγκες. Είναι πολύ σημαντικό, το όποιο πρόγραμμα να μην είναι ένα πρόγραμμα που έχει σχεδιαστεί στο χαρτί και χωρίς να λάβει υπόψη τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας. Όλοι αυτοί οι Φορείς, ο καθένας από τη δική του πλευρά και εξειδίκευση έχει μια πολύ καλή εικόνα του αγροτικού κόσμου και θα συνεχίσουμε να λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη την άποψη τους. Σημαντική τέλος να αναφερθεί η συμβολή του Δήμου Καλαμάτας καθώς και της Εταιρείας Ανάπτυξης και Προόδου Πελοποννήσου & Ιονίων Νήσων, του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας ,που έμπρακτα υποστήριξαν τη προσπάθεια ,παρέχοντας χώρους για τη στέγαση των γραφείων και των μαθημάτων του Κέντρου.

Ποιος είναι ο σκοπός του έργου;

Στόχος του ΚΑΕΜ είναι να υποστηρίξει έμπρακτα άτομα που προτίθενται να αναπτύξουν βιώσιμη επιχειρηματικότητα, μέσα από την ορθή διαχείριση των φυσικών πόρων για την ανάπτυξη της αγροτικής οικονομίας της περιοχής.  Το ΚΑΕΜ θα έχει πετύχει είτε εφόσον καταφέρει να εκπαιδεύσει νέους αγρότες και να τους στηρίξει στα πρώτα τους βήματα, είτε βοηθώντας υπάρχοντες αγρότες αλλά και εταιρείες μεταποίησης να καλύψουν πιθανά κενά στη λειτουργία τους και να έχουν μια πιο ολοκληρωμένη και επιχειρησιακή προσέγγιση στα προϊόντα τους.

Αυτή τη στιγμή είναι πολύ δύσκολο για έναν αγρότη ή ένα μεταποιητή να κινηθεί στη σημερινή αγορά. Πέρα από τα πρακτικά και επιτακτικά προβλήματα, όπως η ρευστότητα, οι τιμές και μια σειρά άλλα σοβαρά θέματα, πολλές φορές βλέπουμε προσπάθειες να αποτυγχάνουν ή να μην ξεκινούν καν λόγω της αβεβαιότητας και της έλλειψης στήριξης. Οι αγρότες αλλά και οι επαγγελματίες της μεταποίησης έχουν πλέον αρκετά καλή εικόνα του τι λείπει και του τι πρέπει να γίνει. Δεν έχουν όμως την εικόνα του πώς θα ανταποκριθούν και πώς θα κάνουν αυτό που πρέπει να γίνει. Σε τέτοιους δύσκολους καιρούς, ακόμη κι αν κάποιος έχει μια καλή ιδέα και όλα τα απαραίτητα να την υλοποιήσει, διστάζει να το κάνει. Αυτό το κενό θα προσπαθήσει να καλύψει το ΚΑΕΜ. Παράλληλα θα προσπαθήσει να βελτιώσει παραγωγικές πρακτικές και μια σειρά άλλες διαδικασίες, προκειμένου να μειωθεί το κόστος παραγωγής για τον αγρότη. Το ΚΑΕΜ θα ξεκινήσει τη δραστηριότητά του προσφέροντας βιωματικά εκπαιδευτικά προγράμματα που στοχεύουν στην ανάπτυξη επιχειρηματικής παιδείας, και τη βελτίωση των δεξιοτήτων που σχετίζονται με την παραγωγή καθώς και την ανάδειξη επιχειρηματικών ιδεών μέσα από συμβουλευτικές υπηρεσίες που θα προσφέρονται.  Σκοπεύουμε να καλύψουμε όλες τις ανάγκες από το χωράφι ως το ράφι, με έμφαση σε μια συνολική προσέγγιση. Η μέση χρονική διάρκεια των σεμιναρίων είναι 28 ώρες και θα πραγματοποιούνται σε δύο περιόδους (Οκτώβριος-Ιανουάριος και Φεβρουάριος-Ιούνιος).

Πως η τοπική κοινωνία ανταποκρίνεται σε αυτή τη προσπάθεια;

Η τοπική κοινωνία, ως φορείς σε κάθε επίπεδο, έχει ενθουσιαστεί πιστεύω, τουλάχιστον όπως προκύπτει από τις αντιδράσεις τους και την έμπρακτη στήριξή τους. Στο επίπεδο του κόσμου τα πρώτα σημάδια και η ανταπόκριση είναι πολύ ενθαρρυντικά, αλλά αναμένουμε να δούμε τη προσέλευση και το έμπρακτο ενδιαφέρον τους για συμμετοχή σε αυτή τη προσπάθεια. Είναι επίσης σημαντικό να δούμε, πώς θα ανταποκριθούν και οι διάφοροι συνεταιρισμοί και ομάδες παραγωγών. Στο επίπεδο του σχεδιασμού έδειξαν πολύ θετική διάθεσή και μας βοήθησαν πολύ. Μένει να δούμε, αν και πώς θα κινητοποιήσουν τα μέλη τους, είτε μεμονωμένα είτε συλλογικά, ώστε να συμμετέχουν σε αυτή τη προσπάθεια.

Θα μπορούσατε να μας περιγράψετε τις προγραμματισμένες δράσεις του ΚΑΕΜ;

Για την επίτευξη του σκοπού και στόχων του, το νέο Κέντρο Επιχειρηματικότητας θα προσφέρει βιωματικά εκπαιδευτικά προγράμματα για την ανάπτυξη της επιχειρηματικής παιδείας, την ανάδειξη επιχειρηματικών ιδεών και τη βελτίωση δεξιοτήτων που σχετίζονται με την παραγωγή. Κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας, θα εφαρμοσθεί ο θεσμός του mentoring, ενώ παράλληλα το πρόγραμμα θα εμπλουτίζεται με εκπαιδευτικές επισκέψεις σε επιχειρήσεις του κλάδου, δράσεις δικτύωσης, συμμετοχή σε κλαδικές εκθέσεις κλπ. Το Κέντρο θα απασχολεί εξειδικευμένους επιστήμονες  (εκπαιδευτές, προσωπικό συμβουλευτικής) όπως: χημικούς, τεχνολόγους τροφίμων, χημικούς μηχανικούς, γεωπόνους, σχεδιαστές βιομηχανικών προϊόντων  και παράλληλα θα συνεργάζεται με επιλεγμένους ειδικούς συνεργάτες της βιομηχανίας.

Όλα τα σεμινάρια θα είναι βιωματικά, με ενεργή ενασχόληση των εκπαιδευομένων για μέγιστη αφομοίωση της γνώσης. Η κατανομή Θεωρίας-Πράξης των σεμιναρίων θα είναι 30%-70% αντίστοιχα με διάρκεια από 6 έως 30 ώρες.

Όσον αφορά στις υπηρεσίες συμβουλευτικής, θα καθορίζεται από τις ανάγκες των ενδιαφερόμενων και την επιχειρηματική ιδέα που πρόκειται να αναπτυχθεί. Συνήθως η συμβουλευτική περίοδος διαρκεί από 6 μήνες έως 1 χρόνο με άμεση εμπλοκή από τους μέντορες και περιλαμβάνει την ανάπτυξη ενός βιώσιμου επιχειρηματικού σχεδίου σε επίπεδο ίδρυσης και λειτουργίας επιχείρησης.

Τα σεμινάρια που επιλέχθηκαν να υλοποιηθούν κατά την πρώτη περίοδο λειτουργίας είναι τα εξής: Καλλιέργεια και Αξιοποίηση Φαρμακευτικών και Αρωματικών Φυτών, Επεξεργασία και Τυποποίηση Ελιάς και Ελαιόλαδου, Ηλεκτρονικό Εμπόριο, Έναρξη Διαχείρισης Αγροτικής Επιχείρησης, Τυποποίηση, Επεξεργασία και Συντήρηση Τροφίμων.

Ποιοι μπορούν να συμμετέχουν; Υπάρχουν προϋποθέσεις;

Όχι δεν υπάρχουν προϋποθέσεις συμμετοχής πέρα από το ανώτατο όριο συμμετεχόντων ανά σεμινάριο. Οι συμμετέχοντες θα καλύπτουν ένα συμβολικό ποσό για τη παρακολούθηση και από εκεί και πέρα θα τηρείται σειρά προτεραιότητας, εφόσον προκύψει τέτοιο θέμα. Η φάση στην οποία είμαστε τώρα είναι πιλοτική, οπότε πιθανόν κάποια σεμινάρια να αλλάξουν, είτε να καταργηθούν, είτε να γίνουν διπλά, είτε να μπουν νέες ενότητες.


Μίνα Βασιλοπούλου,

Υπεύθυνη Δημοσιογραφικού Περιεχομένου, Skywalker.gr