sup eukairiaΗ επιχειρηματική ευκαιρία

Οι μη επιτυχημένοι επιχειρηματίες συνήθως θεωρούν ότι μια αξιόλογη και έξυπνη ιδέα είναι και επιχειρηματική ευκαιρία. Οι επιτυχημένοι όμως επιχειρηματίες γνωρίζουν τη διαφορά! Αν λοιπόν η επιχειρηματική ευκαιρία, δεν είναι απλώς μια έξυπνη ιδέα, τότε τι είναι; Η επιχειρηματική ευκαιρία δεν είναι τίποτε άλλο από τη δυνατότητα να ικανοποιήσουμε μια ανάγκη ή ένα ενδιαφέρον της αγοράς λόγω του κενού που υπάρχει στην αγορά γι’ αυτό.

Η επιχειρηματική ευκαιρία, βασίζεται στο γεγονός ότι ο επιχειρηματίας, μπορεί να «βλέπει» οικονομικό όφελος από την ικανοποίηση μιας ανάγκης-επιθυμίας της αγοράς, εκεί που οι περισσότεροι από εμάς αδυνατούμε να δούμε οτιδήποτε πέρα από προβλήματα και ελλείψεις.

Σκεφτείτε για παράδειγμα ότι η ανάγκη - επιθυμία, μεγάλης μερίδας καταναλωτών για φρούτα και λαχανικά απαλλαγμένων από φυτοφάρμακα και λιπάσματα, αποτέλεσε επιχειρηματική ευκαιρία την οποία αναγνώρισαν ορισμένοι καλλιεργητές (επιχειρηματίες), με αποτέλεσμα την ανάπτυξη βιολογικών μεθόδων καλλιέργειας και επομένως στην παραγωγή βιολογικών προϊόντων (ικανοποίηση της ανάγκης).

Επίσης σκεφτείτε τη λειψυδρία που χαρακτηρίζει πολλές περιοχές του πλανήτη. Η ανάγκη για εξοικονόμηση και ορθολογική διαχείριση των υδατικών πόρων αποτέλεσε επιχειρηματική ευκαιρία για την ανάπτυξη και εμπορία διαφόρων αρδευτικών συστημάτων.

Αρκετές φορές, ο συνδυασμός τεχνολογιών και εφευρέσεων, οι οποίες δεν έχει βρεθεί τρόπος να αξιοποιηθούν μέχρι τώρα, μπορεί να αποτελέσει επιχειρηματική ευκαιρία.

Υπάρχουν επιχειρηματίες Δημιουργοί της Ευκαιρία;

Η απάντηση είναι : ΝΑΙ! Οι συνεχείς αλλαγές στο επιχειρηματικό περιβάλλον, αλλά και η προσδοκία των αλλαγών αυτών είναι πολύ σημαντικές για την επιχειρηματικότητα. Έτσι επιβάλλεται η συνεχής επαγρύπνηση του επιχειρηματία όσον αφορά τις αλλαγές αυτές. Η επαγρύπνηση, η δημιουργικότητα και η αποφασιστικότητα του επιχειρηματία των βοηθούν να ‘‘αρπάξει’’, την ευκαιρία, ενώ οι άλλοι ακόμα την αναζητούν.

Κάτω από ορισμένες συνθήκες, η γέννηση των επιχειρηματικών ευκαιριών είναι ιδιαίτερη για τη συγκεκριμένη αγορά. Σε άλλες πάλι συνθήκες, οι επιχειρηματικές ευκαιρίες μπορεί να είναι πιο γενικευμένες και μπορούν να εφαρμοστούν και σε διαφορετικές αγορές. Γενικά, η προσεκτική έρευνα για το τι χρειάζονται οι καταναλωτές, σε συνδυασμό με την αντίληψη των αναγκών αυτών, μπορούν να βοηθήσουν ένα επιχειρηματία να εντοπίσει μια πιθανή επιχειρηματική ευκαιρία. Με άλλα λόγια, ο ρόλος του επιχειρηματία είναι να συνταιριάξει όλες τις διάσπαρτες πληροφορίες και να δημιουργήσει την επιχειρηματική ευκαιρία.

Ποιοι παράγοντες όμως επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο οι ευκαιρίες εντοπίζονται και επεξεργάζονται από τους επιχειρηματίες;

 • Ο βαθμός εγρήγορσης του επιχειρηματία στη νέα πληροφορία
 • Η γνώση και οι πληροφορίες που κατέχει ο επιχειρηματίας και το γεγονός ότι δεν έχουν όλοι οι άνθρωποι την ίδια γνώση και πληροφορίες την ίδια στιγμή.
 • Η τυχαία ανακάλυψη, αλλά και η ανακάλυψη μέσα από έρευνα
 • Τα επιχειρηματικά δίκτυα, δηλαδή ο κύκλος των ανθρώπων που έχει γύρω του
 • Τα προσωπικά χαρακτηριστικά του επιχειρηματία, όπως η στάση απέναντι στον κίνδυνο, η δημιουργικότητά του.

Ένας από τους πιο σημαντικούς παράγοντες για την διαδικασία εντοπισμού μιας επιχειρηματικής ευκαιρίας, αποτελεί η γνώση. Ο επιχειρηματίας θα πρέπει διαρκώς να είναι ενήμερος για τις αλλαγές που συμβαίνουν γύρω του και να αντλεί πληροφορίες και δεδομένα από την αγορά που τον ενδιαφέρει.

Ποιά είναι η  διαδικασία μέσω της οποίας, εκών ή άκων, ο επιχειρηματίας εντοπίζει τις  επιχειρηματικές ευκαιρίες;

 1. Το στάδιο της Αναγνώρισης της Ευκαιρίας (μελέτη του περιβάλλοντος όταν ο επιχειρηματίας ψάχνει για τις πιθανές ευκαιρίες,  συνειδητοποίηση των αναγκών της αγοράς ή και της ύπαρξης ανεκμετάλλευτων πόρων .Την αναγνώριση ή την ανακάλυψη ενός ταιριάσματος κάποιας ανάγκης της αγοράς με ορισμένους πόρους.
 2. Το στάδιο της Ανάπτυξης της Ευκαιρίας Είναι το στάδιο κατά το οποίο ο επιχειρηματίας σκέφτεται την επιχειρηματική ιδέα, η οποία αρχίζει να παίρνει μια πιο σύνθετη μορφή. Στο στάδιο αυτό πρέπει να προσδιοριστούν με λεπτομέρεια η συγκεκριμένη ανάγκη της αγοράς, οι καταναλωτές στους οποίους απευθύνεται ο επιχειρηματίας, τα άλλα ανταγωνιστικά προϊόντα της αγοράς κτλ. Να βρει χρηματοδότηση και να προχωρήσει στο επόμενο…
 3. Το στάδιο της Αξιολόγησης της Ευκαιρίας. Στο στάδιο της αξιολόγησης ο επιχειρηματίας θέτει ορισμένα κριτήρια και προχωράει στη ανάληψη της επιχειρηματικής ευκαιρίας μόνο αν ικανοποιηθούν τα κριτήρια αυτά. Τα κριτήρια που θέτει ο κάθε επιχειρηματίας είναι τόσο αντικειμενικά, όπως για παράδειγμα τα αναμενόμενα κέρδη, η επιθυμητή απόδοση στα κεφάλαια, όσο και προσωπικά, όπως για παράδειγμα ο κίνδυνος που συνεπάγεται η ευκαιρία.

Συνοδοιπόρος στα πιο πάνω, βρίσκεται  η  «Καινοτομία»

Καινοτομία = κάνε αυτό που κάνεις καλύτερα ή κάνε αυτό που κάνουν οι άλλοι, με πρωτότυπο τρόπο. π.χ. η IBM μετακινήθηκε από την απλή κατασκευή μηχανών σε εταιρία συμβουλευτική στον τομέα των υπολογιστών ή κάνε ριζικά κάτι νέο π.χ. η  i-tunes platform : ένα εντελώς προσωποποιημένο σύστημα διασκέδασης),

Η καινοτομία δεν συμβαίνει απλά κι αυτόνομα. Οδηγείται από την επιχειρηματικότητα. Το ισχυρό μείγμα που δημιουργείται από το όραμα, το πάθος, την ανάληψη ευθύνης την στάθμιση των κινδύνων και του οφέλους, αποτελεί την κινητήρια δύναμη πίσω από την καινοτόμο διαδικασία. Είναι η ίδια είτε πρόκειται για μια start-up ατομική επιχείρηση είτε για μεγάλη επιχείρηση υφιστάμενη που προσπαθεί να ανανεώσει τα προϊόντα και τις προσφερόμενες υπηρεσίες της.

Το καινοτόμο επιχειρηματικό μοντέλο, επίσης, μεγενθύνει την υφιστάμενη αξία της αγοράς είτε προσελκύοντας νέους πελάτες, είτε προσελκύοντας τους παλιούς ξανά, να καταναλώσουν περισσότερο

Αναπόφευκτα στο σημείο τούτο πρέπει να θυμηθώ  την ιδιότητά μου της δικηγόρου, και να μην παραλείψω να πω, την σημαντική θέση που έχει στην επιτυχία του επιχειρείν, η σωστή νομική συμβουλή και θεμελίωση της επιχείρησης. Επιλογή του σωστού τύπου εταιρίας (θα είναι ομόρρυθμη, θα είναι ΙΚΕ, θα είναι ΕΠΕ), σωστές ΓΡΑΠΤΕΣ συμφωνίες με ιδιοκτήτη ακινήτου όπου θα στεγαστούμε, με συνεργάτες, με διευθυντές, υπάλλήλους,  κλπ. Και πέρα και πάνω απ’ όλα, Κατοχύρωση των άυλων αξιών της επιχείρησης , της διανοητικής ιδιοκτησίας που οι άνθρωποι ιδρυτές μιας εταιρίας έχουν αποδώσει σε αυτήν (σήμα εταιρίας, σήμα προϊόντων, βιομηχανικά σχέδια, πατέντες κλπ). Αυτά  είναι η προίκα της επιχείρησής σας. Θα τα αφήσετε στην τύχη τους;

Συνοψίζοντας: Οι ιδέες είναι σημαντικές, αλλά όλες οι ιδέες δεν είναι επιχειρηματικές ευκαιρίες. Η επιχειρηματική ευκαιρία είναι κάτι πιο σύνθετο και πολύπλοκο. Η διαδικασία μετατροπής μιας ιδέας σε επιχειρηματική ευκαιρία, μοιάζει θα λέγαμε με την μετατροπή μιας κάμπιας σε πεταλούδα!

Πολύ συχνά επίσης θα ακούσετε το γεγονός ότι η επιτυχία στην επιχειρηματική διαδικασία, είναι απλά θέμα τύχης. Αυτό δεν είναι σωστό. Σκεφτείτε ότι για να γίνει κάποιος ένας μεγάλος καλλιτέχνης, επιστήμονας, κτλ, δεν είναι μόνο θέμα τύχης.

Για την επιτυχημένη επιχειρηματικότητα, απλά θα πρέπει ο επιχειρηματίας να αναγνωρίσει την κατάλληλη ευκαιρία και στη συνέχεια να διαθέτει τις κατάλληλες δεξιότητες, ώστε να μετατρέψει αυτή τη ιδέα σε επιχείρηση.  Με άλλα λόγια, στην επιχειρηματικότητα, όπως και σε κάθε άλλο επάγγελμα, η τύχη δεν είναι τίποτε άλλο από το σημείο στο οποίο η προετοιμασία του επιχειρηματία συναντάει την ευκαιρία!

Εκείνο που κάνει να ξεχωρίζει ο παραδοσιακός επιχειρηματίας και  ο καινοτόμος, από τον καιροσκόπο επιχειρηματία, είναι η αναγνώριση ότι υπάρχει οργανωμένη διαδικασία στο επιχειρείν που περιλαμβάνει γνώση, μελέτη και σχεδιασμό.   Σε κάθε περίπτωση πάντως,  «Δεν  Μπορείς να Κάνεις Ομελέτα χωρίς να Σπάσεις τα Αυγά!»

Λέγεται ότι στο κινέζικο αλφάβητο, η κρίση και η ευκαιρία έχουν το ίδιο ιδεόγραμμα. Σε σας να επιλέξετε την δεύτερη έννοια (ευκαιρία).

Βιβλιογραφία:

 • «Innovation and entrepreneurship», 2nd ed. John Bessant and Jow Tidd
 • «Entrepreneurship, A small business Approach», Charles E. Bamford/ Garry D. Bruton
 • Δημήτριος Σταυρουλάκης, Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Πειραιά
 • Ερευνα ΙΟΒΕ για Νεανική επιχειρηματικότητα
 • Σημειώσεις «επιχειρηματικότητα», Τ.Ε.Ι. Κρήτης
 • «Οργάνωση επιχειρήσεων, διοίκηση και Marketing», Κ. Κιούρτσης

Γράφει η Ιωάννα Ν. Λαγουμίδου

Δικηγόρος – Διαμεσολαβήτρια

Νομική σύμβουλος επιχειρήσεων

www.lagoumidou.gr