sup metavoles

Μια πολύ σημαντική απόφαση εξεδόθη πριν από λίγες ημέρες από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο η οποία και αναμένεται να επιφέρει σημαντικές αλλαγές τόσο στην Ελλάδα όσο και γενικότερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση  στο τμήμα των εργασιακών σχέσεων αλλά και στο εργατικό Δίκαιο εν γένει!

Ειδικότερα πριν από λίγες ημέρες δημοσιεύθηκε η  υπ’αριθ. C-596/14 της 14ης Σεπτ. 2016 απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Για πρώτη φορά η απόφαση  εξομοιώνει τις συμβάσεις εργασίας κάθε είδους (συμβάσεις ορισμένου χρόνου, συμβάσεις έργου, συμβάσεις εργασιακής εμπειρίας, συμβάσεις ΕΣΠΑ, συμβάσεις εκπαίδευσης-κατάρτισης, συμβάσεις αναπλήρωσης-αντικατάστασης συναδέλφου κ.α.) ως προς όλους τους όρους και τις συνθήκες απασχόλησης, ήτοι μισθό, επιδόματα, τριετίες, προειδοποίηση, αποζημίωση απόλυσης) με τις συμβάσεις αορίστου χρόνου!! Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο επιλήφθηκε μετά από προδικαστικό αίτημα που του απέστειλε το Εφετείο Μαδρίτης της Ισπανίας (Tribunal Superior de Justicia de Madrid) στις 22-12-2014 και αφορούσε την ερμηνεία της ρήτρας αριθμός 4 της Συμφωνίας-Πλαίσιο «Για την εργασία ορισμένου χρόνου» και την Οδηγία υπ’αριθ. 1999/70/ΕΚ του Συμβουλίου της 28ης Ιουνίου 1999, που είναι δεσμευτική και για τη χώρα μας. Η ουσία της υπόθεσης, αφορούσε την αγωγή μιας εργαζόμενης  που απασχολήθηκε από τον Φεβρουάριο του 2003 μέχρι τον Σεπτέμβριο 2012 με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου, (ανανεούμενες και διακοπτόμενες μεταξύ τους) στο πλαίσιο δημόσιου προγράμματος απασχόλησης-κατάρτισης) με εργοδότη το Υπουργείο Άμυνας της Ισπανίας και απολύθηκε χωρίς να λάβει αποζημίωση απολύσεως, ενώ καθ’ όλη την διάρκεια των συμβάσεων αυτών, είχε μειωμένο μισθό σε σχέση με τους συναδέλφους της στην ίδια υπηρεσία, οι οποίοι και εργάζονταν με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου!

Με την εν λόγω απόφαση του το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο (ΔΕΚ) αποφάνθηκε ότι ο μισθός αυτών που εργάζονται με συμβάσεις ορισμένου χρόνου ή έργου, μερικής ή προσωρινής απασχόλησης, κάθε τύπου και περιεχομένου, πρέπει να είναι ίδιος με αυτόν που λαμβάνουν οι απασχολούμενοι με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου στις αντίστοιχες υπηρεσίες του κράτους, των ΟΤΑ και του ιδιωτικού τομέα! Επιπλέον στην απόφαση αυτή αναφέρεται ότι είναι υποχρεωτική η καταβολή αποζημίωσης σε όσους απασχολήθηκαν με συμβάσεις ορισμένου χρόνου και αποχωρούν αυτοδικαίως (μετά τη λήξη της σύμβασης) ή απολύονται, αντίστοιχου ύψους με τις αποζημιώσεις που λαμβάνουν οι έχοντες σύμβαση αορίστου χρόνου συνάδελφοί τους που απολύονται! Αναφέρει δε επί λέξει:

Η ρήτρα 4, σημείο 1, της Συμφωνίας-Πλαισίου για την εργασία ορισμένου χρόνου, η οποία συνήφθη στις 18 Μαρτίου 1999 και έχει προσαρτηθεί στην Οδηγία 1999/70/ΕΚ του Συμβουλίου της 28ης Ιουνίου 1999, σχετικά με τη Συμφωνία-Πλαίσιο για την εργασία ορισμένου χρόνου που συνήφθη από τη CES, την UNICE και το CEEP, έχει την έννοια ότι στις «συνθήκες απασχολήσεως» περιλαμβάνεται η αποζημίωση την οποία υποχρεούται να καταβάλει ο εργοδότης στον εργαζόμενο λόγω λύσεως της συμβάσεως εργασίας του ορισμένου χρόνου.2)Η ρήτρα 4 της Συμφωνίας-Πλαισίου για την εργασία ορισμένου χρόνου, η οποία έχει προσαρτηθεί στην Οδηγία 1999/70, έχει την έννοια ότι αντιτίθεται σε εθνική νομοθεσία, όπως αυτή της κύριας δίκης, η οποία δεν αναγνωρίζει δικαίωμα αποζημιώσεως λόγω λύσεως της συμβάσεως εργασίας σε εργαζόμενο στο πλαίσιο συμβάσεως εργασίας interinidad, ενώ επιτρέπει τη χορήγηση τέτοιας αποζημιώσεως, μεταξύ άλλων, σε αντίστοιχους εργαζομένους αορίστου χρόνου. Το γεγονός και μόνον ότι ο εν λόγω εργαζόμενος πραγματοποίησε την εργασία του βάσει συμβάσεως εργασίας interinidad δεν αποτελεί αντικειμενικό λόγο, ο οποίος να δικαιολογεί τη μη χορήγηση της αποζημιώσεως αυτής στον ως άνω εργαζόμενο.»

Πρακτικά επομένως ανοίγει πλέον ο δρόμος τόσο για την μεταβολή του ισχύοντος νομικού πλαισίου, τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα, όσο βέβαια και για την δικαστική πλέον δικαίωση των συμβασιούχων ορισμένου χρόνου, οι οποίοι επικαλούμενοι την ως άνω απόφαση μπορούν να διεκδικήσουν  δικαστικά την εξομοίωση τους με τους συμβασιούχους αορίστου χρόνου και συνεπώς ίσα δικαιώματα όπως αντίστοιχο μισθό, αναλογία επιδομάτων, εφαρμογή των τριετιών, προειδοποίηση -αποζημίωση απόλυσης, κτλ.

Σε μια περίοδο επομένως που -ειδικά στην χώρα μας-οι συμβασιούχοι με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου αποτελούν ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των εργαζομένων, ανοίγει -δικαστικά αρχικώς -αλλά και νομοθετικά στην συνέχεια ο δρόμος για την εξομοίωση τους με τους συμβασιούχους αορίστου χρόνου!

Λάμπρος Θ. Κυπριώτης

Κυπριώτης-Χουλιαρέας Δικηγορική Εταιρεία

K.C.Law firm 

Eυαγγελιστρίας 7, Αθήνα, Τ.Κ 10563

Τηλ: 210 3229017

Κιν: 6936531819

E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.


 Πηγή: K.C.Law firm