crowdfunding

Mε θέμα το Crowdfunding ως εναλλακτική μορφή χρηματοδότησης επιχειρηματικών προτάσεων και καινοτόμων έργων, το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, στο πλαίσιο του Enterprise Europe Network-Hellas, διοργάνωσε την εκδήλωση "Crowd-funding: Παρούσα Κατάσταση και Μελλοντικές Προοπτικές" στις 16 Φεβρουαρίου στο ΕΙΕ. Tην εκδήλωση, την οποία παρακολούθησαν περισσότερα από 300 άτομα, υποστήριξαν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το European Crowdfunding Stakeholders Forum και το European Crowdfunding Network.

Στόχος της εκδήλωσης ήταν να παρουσιαστούν το κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας του νέου χρηματοδοτικού εργαλείου Crowdfunding στην Ελλάδα, οι σχετικές ευρωπαϊκές πολιτικές, καλές πρακτικές, καθώς και πλατφόρμες που λειτουργούν ήδη στη χώρα μας και την υπόλοιπη Ευρώπη. Το crowdfunding αφορά συνήθως περιπτώσεις μικρο-χρηματοδότησης από 5.000-50.000 ευρώ και καλύπτει επιχειρηματικές ιδέες και έργα σε τομείς, όπως ο αθλητισμός, οι τέχνες, η ιατρική, η εκπαίδευση και ο εθελοντισμός. Η μορφή του crowdfunding μπορεί να προσφέρει μετοχές σε μικροεπενδυτές, σε Venture Capitals, χρηματοδότηση με τη μορφή δανεισμού, ενώ υπάρχουν διάφορες διαδικτυακές πλατφόρμες που προσφέρουν τη δυνατότητα υλοποίησης κάποιας μορφής Crowdfunding.

Αναλυτικότερα, στην εκδήλωση παρουσιάστηκαν, αρχικά, οι υπηρεσίες του Enterprise Europe Network-Hellas, του μεγαλύτερου δικτύου που παρέχει oλοκληρωμένες υπηρεσίες στις ελληνικές επιχειρήσεις ώστε να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητά τους, με βάση τη γνώση και την καινοτομία, λειτουργώντας ως one-stop-shop για πρόσβαση σε διεθνείς αγορές και ζήτηση επιχειρηματικών συνεργασιών και σε ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά προγράμματα και εργαλεία, όπως και το Crowdfunding.

Σχετικά με την ευρωπαϊκή διάσταση του Crowdfunding, συζητήθηκαν η παρούσα κατάσταση και συγκεκριμένα παραδείγματα (Καλές Πρακτικές), καθώς συμμετείχαν με παρουσιάσεις ο Oliver Gajda από το European Crowdfunding Network (ECN) και η Samantha Ridler, Πρόεδρος του Peer-to-Peer Finance Association (Ηνωμένο Βασίλειο). Συγκεκριμένα, ο Oliver Gajda, παρουσίασε τον τρόπο λειτουργίας των πλατφόρμων Crowdfunding, τις προκλήσεις που προκύπτουν κατά την ανάπτυξή τους, κυρίως λόγω της έλλειψης ενιαίου ευρωπαϊκού κανονιστικού πλαισίου, καθώς και την ανάγκη για στήριξη των πρωτοβουλιών που σχετίζονται με το Crowdfunding, προκειμένου να δημιουργηθεί ένα ενθαρρυντικό περιβάλλον στην Ευρώπη και να εξελιχθεί το Crowdfunding από υπoσχόμενο σε ουσιαστικό και πρακτικό εργαλείο που αποφέρει ενδιαφέροντα αποτελέσματα.

Η Samantha Ridler παρουσίασε τον θεσμό Peer-to-Peer Lending, στο πλαίσιο της χρηματοδότησης μέσω Crowdfunding, ο οποίος αποτελεί εναλλακτική στις παραδοσιακές συναλλαγές και διαδικασίες δανεισμού, καθώς οι επιχειρήσεις εξασφαλίζουν δανεισμό με απευθείας συμβόλαια με ιδιώτες δανειστές μέσα από ελεγχόμενες διαδικτυακές πλατφόρμες που ελέγχουν την πιστοληπτική ικανότητα των υποψήφιων δανειοληπτών. Η ανάπτυξη του Peer-to-Peer Lending υπήρξε αλματώδης τα τελευταία χρόνια στο Ηνωμένο Βασίλειο, ειδικά όσον αφορά στη χρηματοδότηση επιχειρήσεων, όπου και έχει ήδη διαμορφωθεί το θεσμικό πλαίσιο εποπτείας του από τις αρμόδιες αρχές.

Στην ίδια ενότητα, ο Δρ Νίκος Δασκαλάκης από το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων/Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ), παρουσίασε την πρωτοβουλία European Crowdfunding Stakeholders Forum (ECSF), στόχος της οποίας είναι να βοηθήσει την ΕΕ στην ευαισθητοποίηση σχετικά με το Crowdfunding και στην ανάπτυξη πολιτικών προκειμένου να αναπτυχθεί το Crowdfunding, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψιν τα συμφέροντα των συμβαλλόμενων μερών.

Στη συνέχεια, ο Διονύσης Παράσχης από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και ο Νίκος Κοντιζάς, Γραφείο Ζέπος & Γιαννόπουλος, παρουσίασαν το ρυθμιστικό πλαίσιο και τις νομικές προκλήσεις για την αγορά και τα διάφορα μοντέλα Crowdfunding στην Ελλάδα, τονίζοντας την έλλειψη και επαρκούς εθνικού, αλλά και ενιαίου ευρωπαϊκού πλαισίου, και τα νομικά προσκόμματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν με ειδικές νομοθετικές ρυθμίσεις.

Στην τελευταία ενότητα της εκδήλωσης, παρουσιάστηκαν, αναλυτικά, διάφορες επιτυχημένες ελληνικές πλατφόρμες Crowdfunding, παρέχοντας μία πιο ολοκληρωμένη εικόνα της υφιστάμενης κατάστασης, της εμπειρίας και της συνεχώς αναπτυσσόμενης συγκεκριμένης αγοράς στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα, παρουσιάστηκαν από τους ιδρυτές τους οι πλατφόρμες OpenCircle, Give & Fund, Groopio, Winnersfund, greekfund και One-up, ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε η παρουσίαση του σκηνοθέτη Στάθη Αθανασίου, το έργο του οποίου "ALPHA" χρηματοδοτήθηκε αποκλειστικά μέσω Crowdfunding, με ελληνικούς και διεθνείς πόρους, αποτελώντας την πρώτη ελληνική εμπειρία χρήσης του Crowdfunding στον καλλιτεχνικό και τον τομέα των Δημιουργικών Βιομηχανιών.

www.ekt.gr, με πληροφορίες από Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, Enterprise Europe Network-Hellas

Πηγή: www.ekt.gr