supp start

Νεοφυής επιχείρηση (startup) είναι ο προσωρινός οργανισμός που σχηματίζεται με σκοπό την ταχεία ανάπτυξη χρησιμοποιώντας ένα επαναλαμβανόμενο και επεκτατικό επιχειρηματικό μοντέλο. Αλλιώς: startup επιχείρηση είναι μια εταιρία σχεδιασμένη να αναπτύσσεται γρήγορα. Κοινό χαρακτηριστικό των δύο ορισμών αποτελεί ο ρυθμός ανάπτυξης της επιχείρησης. Αν σε αυτό συμπληρώσουμε τον όρο «καινοτόμος», τότε καταλήγουμε στα βασικά χαρακτηριστικά μιας startup. Η συγκεκριμένη μορφή επιχειρήσεων, αν και μετρά ήδη αρκετές δεκαετίες ζωής, ήρθε τελευταία και πάλι στο προσκήνιο λόγω της πρόσφατης διεθνούς κρίσης και μάλιστα για τις περισσότερες αγορές βρίσκεται σε στάδιο εκ νέου έρευνας και ανάπτυξης.

Ιστορικά οι startup επιχειρήσεις πρωτοεμφανίστηκαν στα τέλη της δεκαετίας του ’50 κυρίως στη Silicon Valley της Καλιφόρνιας των Η.Π.Α., κοιτίδα εκατοντάδων καινοτόμων επιχειρήσεων, που και σήμερα συνεχίζουν να αλλάζουν τον κόσμο. Αιτία για τη δημιουργία τους στάθηκε μια διαφωνία μεταξύ των εργαζομένων της Shockley Semiconductor και του ιδρυτή της. Οι εργαζόμενοι αποχώρησαν από την εταιρία και ξεκίνησαν την ίδρυση εταιριών με τις φρέσκες ιδέες τους, που έφεραν νέα δεδομένα στην αγορά, δεδομένα που αναγκάστηκαν να ακολουθήσουν ακόμη και οι πρώην εργοδότες τους.

Η μέθοδος των startups διαδόθηκε με γοργούς ρυθμούς, και αυτό που είχε ξεκινήσει ως μια «επανάσταση» εργαζομένων στο ερευνητικό πάρκο του Πανεπιστημίου του Stanford μετατράπηκε σύντομα σε μια χιονοστιβάδα από startups. Αυτή η χιονοστιβάδα άρχισε να κυλάει ξανά κοντά στην αυγή της νέας χιλιετίας, όταν ξέσπασε αυτό που αποκαλείται η «φούσκα του διαδικτύου» και των «.com» επιχειρήσεων, που βασίζονταν στη ραγδαία ανάπτυξη και εξάπλωση του διαδικτύου.

Η αρχική μορφή της επιχείρησης είναι προσωρινή, καθώς το επενδυτικό πλάνο της προβλέπει την εξέλιξή της σε κανονική / τυπική επιχείρηση. Η μέση διάρκεια ζωής μιας startup είναι το ένα έτος, καθώς σε δύο χρόνια, το πολύ, θα πρέπει να έχει αποκτήσει δομή και λειτουργίες κανονικής επιχείρησης. Ουσιαστικά με την υλοποίηση του επενδυτικού πλάνου οι ιδιοκτήτες θα πρέπει να αποφασίσουν τίνος είδους νομική μορφή θα πάρει το εγχείρημά τους. Συνηθέστερες νομικές μορφές που υιοθετούν οι startups είναι Ε.Π.Ε. και Ι.Κ.Ε., αν και έχουν τη δυνατότητα να εξελιχθούν στη συνέχεια σε όλες τις άλλες εταιρικές μορφές.

Η έννοια της επανάληψης, που αναφέρεται στον ορισμό, έχει να κάνει με το γεγονός ότι το προϊόν ή η υπηρεσία που θα δημιουργηθεί θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να χρησιμοποιείται από τους πελάτες της εταιρίας χωρίς μετατροπές.

Το κοινό στο οποίο απευθύνεται το προϊόν ή η υπηρεσία θα πρέπει να είναι αρκετά μεγάλο, ώστε να ικανοποιούνται οι απαιτήσεις μιας ραγδαίας / δυναμικής ανάπτυξης.

Φέρει ένα καινοτόμο διακριτικό: o λόγος ύπαρξής της είναι να προσφέρει μια λύση σε συγκεκριμένο πρόβλημα ή μια επιθυμία των πελατών της και συνήθως σχετίζεται με προϊόντα και υπηρεσίες τεχνολογίας.

Σύμφωνα με τα παραπάνω, ο όρος «νεοφυής επιχείρηση» θα μπορούσε να συνδεθεί με πλήθος επιχειρήσεων. Στην Ευρώπη και κατ’ επέκταση στη χώρα μας χρησιμοποιείται για να περιγράψει επιχειρήσεις που συνδέονται με υψηλή ανάπτυξη, έχουν τεχνολογικό προσανατολισμό, και πολλές από αυτές επιδιώκουν να δημιουργήσουν μια νέα αγορά ή να εξελίξουν δυναμικά μια υπάρχουσα.


Esea.gr