Απόφαση Δ.Ε.Κ - Εξομοίωση όλων των συμβασιούχων με συμβασιούχους αορίστου χρόνου

sup metavoles  Μια πολύ σημαντική απόφαση εξεδόθη πριν από λίγες ημέρες από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο η οποία και αναμένεται να επιφέρει σημαντικές αλλαγές τόσο στην Ελλάδα όσο και γενικότερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση  στο τμήμα των εργασιακών σχέσεων αλλά και στο εργατικό Δίκαιο εν γένει! Ειδικότερα πριν από λίγες ημέρες δημοσιεύθηκε η  υπ’αριθ. C-596/14 της 14ης Σεπτ. 2016 απόφαση του...

Περισσότερα...

Μεταβολές στην Υποβολή Εγγράφων στο ΣΕΠΕ σπό 31/10/2016

sup metavoles  Δυνάμει των με αριθμ. 34331/Δ9.8920 - ΦΕΚ 2458 Β'/10-8-2016 και 44203/Δ.9.11555-ΦΕΚ Β 1363/30.09.2016  αποφάσεων του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Αλληλεγγύης, και υπό την προυπόθεση της πλήρους λειτουργικότητας του ιστοτόπου www.sepenet.gr, επέρχονται αλλαγές στην  ηλεκτρονική υποβολή εγγράφων στο ΣΕΠΕ, ενώ δίδεται η δυνατότητα, τόσο στον Εργοδότη όσο και στον Εργαζόμενο, να προβεί ηλεκτρονικά...

Περισσότερα...

Τροποποιήσεις στις εταιρίες - Νόμος 4403/2016

efhmeris kyvernhseos     Δυνάμει του με αριθμό 4403/2016 νόμου, επέρχονται αλλαγές σε Α.Ε, ΕΠΕ, και ΙΚΕ κυρίως, στα πλαίσια συμμόρφωσης της Εθνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 2013/34/ΕΕ. Αναφερόμαστε κατωτέρω στις βασικότερες: Στις Ανώμυμες Εταιρείες, το Διοκητικό Συμβούλιο υποχρεούται κάθε χρόνο να συντάσσει και να υποβάλλει στην Γενική Συνέλευση Έκθεση Διαχείρισης, στην οποία πρέπει να αναφέρονται:η πραγματική απεικόνιση της οικονομικής κατάστασης της εταιρείας, ανάλυση της εξέλιξης και...

Περισσότερα...

Προσπάθεια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για μείωση της γραφειοκρατίας".

evropaikh-epitroph 4Η ΕΕ θα βοηθήσει τις κυβερνήσεις να στηρίξουν τις επιχειρήσεις αναμορφώνοντας τους κανόνες που αποσκοπούν στην ενίσχυση της ανάπτυξης και την τόνωση της έρευνας και της καινοτομίας. Ένας από τους κύριους σκοπούς των μεταρρυθμίσεων είναι η συγκέντρωση των πόρων στην διερεύνηση υποθέσεων κρατικών ενισχύσεων, που έχουν τις περισσότερες πιθανότητες να βλάψουν τους ανταγωνιστές. Οι επιχειρήσεις θα μπορούν στο μέλλον να λαμβάνουν διάφορα...

Περισσότερα...